Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

 

Reports

Capital Campaign report for (1993-2014) on the POLIN Museum of the History of Polish Jews

Report 2015 - 2016

 

All the following report of the Association of the Jewish Historical Institute of Poland are in Polish

Substantive reports

Sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok  
Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok 
Raport roczny zespolu wystawy stałej 2013
Sprawozdanie z realizacji dzialan fundraisingowych 2013

 

Financial reports

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 
Sprawozdanie finansowe za rok 2013

 

Audit Committee reports

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2010 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013

 

General Assembly and the Association Board resolutions

Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dnia 17 kwietnia 2011 roku
Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 19 czerwca 2011 roku
Uchwały przyjete na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 17 czerwca 2012 roku
Uchwały przyjete na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 23 czerwca 2013 roku
Uchwały przyjete na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 22 czerwca 2014 roku

 

Minutes from the meetings

Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 17 kwietnia 2011 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 19 czerwca 2011 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 17 czerwca 2012 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 23 czerwca 2013 roku
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 22 czerwca 2014 roku
 

 

Regulations

Regulamin Pracy Zarządu
Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

Membership declarations

Deklaracja członkowska PL

Deklaracja członkowska ENG