Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Archiwum ważniejsze niż życie

Archiwum ważniejsze niż życie

 

W 2016 roku Żydowski Instytut Historyczny we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce rozpoczął Program „Archiwum Ważniejsze niż Życie” (An Archive More Important than Life Campaign) — wieloletni program działań upamiętniających Archiwum Ringelbluma i grupę Oneg Szabat planowany na lata 2016-2025.

Jego celem jest upamiętnienie, udostępnienie i upowszechnienie zbiorów Archiwum w Polsce i za granicą. Program działań uwzględnia: wystawę stałą i wystawy podróżujące, wydanie kompletnej edycji 36 tomów dokumentów, a następnie przetłumaczenie ich na język angielski, digitalizację całości archiwum i udostępnienie go w internecie, wiele projektów edukacyjnych i badawczych, międzynarodowe konferencje i seminaria. Częścią programu jest także rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Tłomackie 3/5, w którym spotykała się i pracowała grupa Oneg Szabat, a który obecnie jest siedzibą Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia ŻIH.

Więcej o projekcie można się dowiedzieć tutaj