Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Członkostwo

Członkostwo

 

Członkiem Stowarzyszenia ŻIH może być osoba fizyczna, wyrażająca wolę uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej po złożeniu przez zainteresowaną osobę deklaracji członkowskiej, popartej podpisami dwóch członków wprowadzających o co najmniej trzyletnim stażu członkowskim w Stowarzyszeniu.

Członkowie Stowarzyszenia ŻIH mają obowiązek opłacenia składki członkowskiej. W bieżącym roku opłata składki członkowskiej wynosi 30 złotych (opłata roczna).

Wpłaty składki można dokonać przelewem na konto nr: 87 1240 6247 1111 0000 4975 6324 (Bank PEKAO S.A.), Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: "składka członkowska imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka".

Pobierz Delkarację Członkowską:     POL       ENG

Pobierz Deklarację Członkowską (dokument WORD):   POL   ENG