Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Wybrane projekty

Wybrane projekty

 

Lista wspartych projektów

 

Projekty Komisji Grantowej dofinansowane w 2018 roku:

 1. Grant dla Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na realizację projektu: Wydanie pierwszego tomu serii „BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego”: „Wspomnienia” Ben Ziona Wacholdera z Ożarowa
 2. Grant dla Fundacji Gszarim na realizację projektu: Tłumaczenie księgi pamięci "In szotn fun Treblinke"
 3. Grant dla Stowarzyszenia Gostynińskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych Przedsiębiorczości (GCR) na realizację projektu: Wielokulturowy Gostynin - upamiętnienie cmentarza żydowskiego
 4. Grant dla Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej na realizację projektu: Pomnik pamięci Żydów w Krościenku nad Dunajcem
 5. Grant dla Fundacji Pasaże Pamięci na realizację projektu: Publikacja i edycja krytyczna listów z tomaszowskiego getta
 6. Grant dla Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego na realizację projektu: Upamiętnienie Zagłady Żydów Zamościa i okolicznych miejscowości, oraz Żydów czeskich, niemieckich i austriackich, mieszkańców getta w Zamościu, zamordowanych w latach 1939 - 1942
 7. Grant dla Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma na realizację projektu: Publikacja "Nalewki. Opowieść o nieistniejącej ulicy"
 8. Grant dla Stowarzyszenia Drugie Pokolenie - Potomkowie Ocalałych z Holocaustu na realizację projektu: Żydowski Szczebrzeszyn
 9. Grant dla Fundacji Spichlerz Kultury na realizację projektu: Szósta Edycja Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym
 10. Grant dla Fundacji Shalom na realizację projektu: Ogólnopolski konkurs "Historia i kultura Żydów polskich" (13. edycja) oraz "Na wspólnej ziemi" (9. edycja) - Etap Centralny
 11. Grant dla Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia oddział terenowy w Białowieży na realizację projektu: Z Białowieży do Izraela, z Izraela do Białowieży

 

Projekty Komisji Grantowej dofinansowane w 2017 roku:

 1. Grant dla Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra na realizację projektu: "Hebrajskie litery - kolorowanka dla dzieci"
 2. Grant dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej na realizację projektu: Uczczenie Żydów dobrskich poprzez budowę lapidarium na żydowskim cmentarzu z tablicą imienną zmarłych i pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta
 3. Grant dla Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego na realizację projektu: "Ekspedycja An-skiego we wspomnieniach". Wydanie II części wspomnień Abrahama Rechtmana zawartych w książce "Yidishe etnografye un folklor" (książka elektroniczna)
 4. Grant dla Stowarzyszenia im. J. Karskiego w Kielcach na realizację projektu: Wydanie książki "Kieleckie wspomnienia"
 5. Grant dla Stowarzyszenia Krotochwile na realizację projektu: Simchat Chajim Festival
 6. Grant dla Fundacji Shalom na realizację projektu: 15. Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz
 7. Grant dla Fundacji Kamera Dawida WJFF.pl  na realizację projektu: 15. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej (24-30 listopada 2017)
 8. Grant dla Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach na realizację projektu: Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej "Yahad - Razem"
 9. Grant dla Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma na realizację projektu: „Dokumentacja zabytków kultury żydowskiej i miejsc pamięci w Polsce"
 10. Grant dla Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich na realizację projektu: „Baza danych z inskrypcji nagrobków cmentarzy żydowskich w Starachowicach"
 11. Grant dla Fundacji Gszarim na realizację projektu: „Tłumaczenie księgi pamięci”
 12. Grant dla Wydawnictwa Nisza na realizację projektu: „Wydanie książki Mordechaja Canina pt. Iber sztejn un sztok – a rajze iber hundert chorew-geworene kehiles in Pojln..."
 13. Grant dla Fundacji Spichlerz Kultury na realizację projektu: „Piąta edycja Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym”
 14. Grant dla Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń na realizację projektu: „Przywracanie pamięci”
 15. Grant dla Fundacji Zapomniane na realizację projektu: „Upamiętnienie masowych grobów ofiar Holocaustu z getta w Wąwolnicy w miejscowościach Karmanowice i Rogalów”
 16. Grant dla Gminy Kurów na realizację projektu: Upamiętnienie społeczności żydowskiej Kurowa

 

Projekty Komisji Grantowej dofinansowane w 2016 roku:

 1. Grant dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na realizację projektu: Wydanie drukiem 160 egz. publikacji pt. "Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej"
 2. Grant dla Fundacji Kamera Dawida WJFF.pl na realizację projektu: 14. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej (20-27 listopada 2016)
 3. Grant dla Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów na realizację projektu: Upamiętnienie żydowskich ofiar z okresu II wojny światowej z Gniewczyny i Kańczugi oraz ofiar mordu zbiorowego z 31.03.1945 r. z Kańczugi, których szczątki spoczywają na cmentarzu wojennym w Jagielle – Niechciałce, gm. Tryńcza, powiat przeworski, woj. podkarpackie
 4. Grant dla Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim na realizację projektu: Opracowanie i wydanie "Księgi Pamięci Tomaszowa Mazowieckiego"
 5. Grant dla Stowarzyszenia im. J. Karskiego w Kielcach na realizację projektu Wystawa: "Kielce – 4 lipca 1946"
 6. Grant dla Europejskiego Instytutu Kultury na realizację projektu: Tablica upamiętniająca sanatorium im. W. Medema w Miedzeszynie
 7. Grant dla Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego na realizację projektu: Książka elektroniczna "Ekspedycja An-skiego we wspomnieniach". Wydanie I tomu wspomnień Abrahama Rechtmana zawartych w książce "Yidishe etnografye un folklor"
 8. Grant dla Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma na realizację projektu: Konserwacja zasobów muzealnych w Żydowskim Instytucie Historycznym im. E. Ringelbluma (konserwacja 30 rysunków z getta łódzkiego Izraela Lejzerowicza – kontynuacja projektu)
 9. Grant dla Fundacji Dokumnetacji Cmentarzy Żydowskich na realizację projektu: Baza danych inskrypcji z nagrobków cmentarzy żydowskich w Żywcu i Kętach
 10. Grant dla Fundacji Porta Memoria na realizację projektu: Pamięci Żydów Tomaszowa Lubelskiego
 11. Grant dla Wydawnictwa NERITON na realizację projektu: Wydanie zbioru tekstów prof. J. Tomaszewskiego "Żydzi w II RP" jako tomu V serii "Klasycy Historiografii Warszawskiej"
 12. Grant dla Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na realizację projektu: Publikacja Ksiegi pamięci Żydów Bielska Podlaskiego
 13. Grant dla Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia oddział terenowy w Białowieży na realizację projektu: Ocalony z Białowieży
 14. Grant dla Wydawnictwa ANAGRAM Sp. z o.o. na realizację projektu: "Żydzi czy Polacy"
 15. Grant dla Fundacji ZAPOMNIANE na realizację projektu: Upamiętnienie żydowskiego grobu wojennego w Radecznicy (woj. Lubelskie)

 

Projekty Komisji Grantowej dofinansowane w 2015 roku:

 1. Grant na wniosek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydanie rocznika naukowego "Narracje o Zagładzie"
 2. Grant na wniosek Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego na renowację zabytkowcyh zwojów Tory z Zamojszczyzny
 3. Grant na wniosek Uniwersytetu Warszawskiego na dofinansowanie międzynarodowej konferencji naukowej "Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku"
 4. Grant na wniosek Zakładu Wydawniczego NOMOS Sp. z o.o. na wydanie monografii naukowej "Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu"
 5. Grant na kontynuację projektu Fundacji "Pamięć, która trwa": "Pamięć o grobach
 6. Grant na kontynuację konserwacji zasobów muzealnych w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma
 7. Grant na uroczyste obchody upamiętniające 75. rocznicę utworzenia przez Niemców getta dla ludności żydowskiej w Kutnie pn. "Na krawędzi pamięci… rzecz  o  zagładzie kutnowskich Żydów"
 8. Grant na wydanie nr 35 i 36 półrocznika "Studia Judaica" w roku 2015 dla Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
 9. Grant na publikację książki dr Witoldę Mędykowskiego pod roboczym tytułem:  Between Slavery, Extermination and Survival: Forced Labor of Jews in the General Government during the years 1939-1943 
 10. Grant na wniosek Fundacji Kamera Dawida WJFF.pl na dofinansowanie 13. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej (2-8 listopada 2015) 
 11. Grant na wydanie monografii naukowej prof.  Sławomira Buryły pt. "Wokół Zagłady" na wniosek Wydawnictwa Universitas
 12. Grant na projekt "Pomnik Pamieci Żydów z Zamościa, lapidarium oraz ogrodzenie przy ul. Prostej w Zamościu" na wniosek Prezydenta miasta Zamość  

 

Projekty Komisji Grantowej dofinansowane w 2014 roku:

  1. Grant na wydanie albumu "Czas utrwalony. Augustowski świat Judela Rotsztejna" na wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Nad Czarna Hańczą"
  2. Grant na wniosek Fundacji im prof. Mojżesza Schorra na dofinansowanie albumu "200-lat Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności"
  3. Sfinansowanie wkładu własnego na słownik biograficzny prof. Leona Tadeusza Błaszczyka "Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX wieku"
  4. Dofinansowanie produkcji filmu dokumentalnego o Edwardzie Kossoyu na wniosek Kamerovid Sp. z o.o.
  5. Dofinansowanie wydania książki "Opoczyńska ksiega pamięci" na wniosek Muzeum Regionalnego w Opocznie
  6. Grant na projekt Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego pt. "Popularyzacjia historii kibucu Grochów"
  7. Dofinansowanie projektu Fundacji Zapomniane: "Żydowskie groby wojenne. Dokumentacja"
  8. Grant na projekt Fundacji "Pamięć, która trwa": "Pamięć o grobach"
  9. Dofinansowanie wystawy „Casimiro Eiger, polski Żyd, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej”
  10. Grant na "Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej Yachad-Razem"
  11. Grant dla Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie na realizajcę projektu "Wielokulturowość w szkole"
  12. Dofinansowanie projektu budowy lapidarium macew z dawnych cmentarzy żydowskich we Wronkach realizowanego przez Stowarzyszenie "Lapidarium Żydowskie we Wronkach"
  13. Grant na konserwację zasobów muzealnych Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma
  14. Grant na tłumaczenie pracy doktorskiej zatytułowanej "Rozwój drukarstwa hebrajskiego w Amsterdamie w XVII w wobec upadku oficyn żydowskich w Rzeczypospolitej-wzajemne powiązania"
  15. Grant na wniosek Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra na dofinansowanie publikacji albumu o roboczym tytule „Fotobiografia prof.Mojżesza Schorra” 

 

Projekty Komisji Grantowej dofinansowane w 2013 roku:

  1. Wydanie książki pt. Lesestunde /Lekcja Czytania dedykowanej Jurgenowi Henslowi przygotowywanej przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie oraz Wydawnictw Neriton.
  2. Grant na projekt Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego pt. "Popularyzacja historii żydowskiej fermy rolniczej w Hechaluc na Grochowie"
  3. Dofinansowanie konserwacji zachowawczej albumu "Satyryczne rysunki na temat działalności Rady Żydowskiej w Warszawie" wniosek złożony przez ŻIH
  4. Grant na wniosek Fundacji im prof. Mojżesza Schorra na dofinansowanie albumu "Bądź silny i odważny-sport Żydowski w przedwojennej Warszawie"