Po zakończeniu kampanii założycielskiej Muzeum POLIN, w ramach której Stowarzyszenie pozyskało 165 mln PLN, kontynuujemy pozyskiwanie funduszy na rzecz:

  1. Muzeum POLIN w zakresie: rozwoju i wzbogacania wystawy stałej Muzeum, poszerzania zbiorów (dzieła sztuki i eksponaty), wystaw czasowych i objazdowych, programów edukacyjnych i badawczych, programów artystycznych i innych programów publicznych związanych z kulturą i historią Żydów z Europy Środkowej i Wschodniej;
  2. Żydowskiego Instytutu Historycznego w zakresie: wybranych projektów/programów edukacyjnych, wystawienniczych, wydawniczych i artystycznych związanych z kulturą i historią Żydów z Europy Środkowej i Wschodniej;
  3. innych programów naukowych, edukacyjnych i artystycznych związanych z kulturą i historią Żydów z Europy Środkowej i Wschodniej realizowanych we współpracy z Muzeum POLIN, Żydowskim Instytutem Historycznym i innymi organizacjami;

Projekty specjalne 2016-2017, na których realizację Stowarzyszenie poszukuje funduszy:

  • „W dobrym towarzystwie” – prestiżowa instalacja w Muzeum POLIN poświęcona polskim Żydom, którzy wyróżnili się w dziedzinie literatury, sztuki, muzyki, nauki, polityki, prawa, edukacji i wielu innych obszarach. Planowany termin otwarcia wystawy to październik 2016 r.
  • „Polscy Żydzi na świecie” – ostatnia galeria-epilog wystawy stałej Muzeum POLIN poświęcona historii polskich/wschodnioeuropejskich Żydów na świecie. Planowany termin otwarcia wystawy to październik 2017 r.
  • „Archiwum Ważniejsze niż życie” - Wystawa stała w Żydowskim Instytucie Historycznym poświęcona Emanuelowi Ringelblumowi, grupie Oneg Szabat i ich walce o zachowanie pamięci. Wystawa ma zostać otwarta podczas obchodów 70-lecia powstania ŻIH w 2017 roku.

Stwarzamy kilka możliwości wsparcia działalności statutowej Stowarzyszenia – wsparcie finansowe (darowizny, sponsoringi), przekazanie 1% podatku, darowizny rzeczowe lub usługi profesjonalne świadczone pro bono oraz wolontariat.

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności!