Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Kontakt

Kontakt

 

Marta Wróbel – Dyrektor ds. Rozwoju

Zawodowo od 2001 r. związana z organizacjami pozarządowymi. Począwszy od 2008 r. zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na rzecz Muzeum. W latach 2011-2014 koordynowała kluczowy projekt fundraisingowy - Capital Campaign na rzecz produkcji wystawy stałej Muzeum. Łącznie pozyskane w tym okresie środki przekraczają 90 milionów złotych. Po otwarciu Muzeum POLIN kontynuuje z ramienia Stowarzyszenia pozyskiwanie darowizn na działalności statutową SŻIH, w tym kluczowe  projekty wystawiennicze, edukacyjne, badawcze i kulturalne.

Od 2004 r. prezes zarządu Fundacji „Nadzieja dla Przyszłości”. Stypendystka programu Amerykańskiego Departamentu Stanu International Visitor Leadership Program. Public-private partnership and Fundraising in Support of Cultural Institutions. W roku 2015 otrzymała z rak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” za swój wkład w tworzenie Muzeum.  

Z wykształcenia filolog oraz animator kultury. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Elżbieta Kossowska – Kierownik ds. Fundraisngu

Od połowy 2006 r. roku pracuje w Dziale Rozwoju Stowarzyszenia, koncentrując się na pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz tej instytucji. Równolegle w latach 2007-2009 uczestniczyła w procesie organizowania Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN oraz budowaniu programu dokumentacyjno-badawczego poświęconego polskim Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Prowadzi relacje z partnerami zewnętrznymi Stowarzyszenia w Polsce i zagranicą (instytucje publiczne i kulturalne, placówki dyplomatyczne, fundacje zagraniczne) i koordynuje wydarzenia fundraisingowo-wizerunkowe, mające kluczowe znaczenie dla rozwoju i wzrostu prestiżu Stowarzyszenia w Polsce i na świecie.

Bartosz Dymarek – Kierownik ds. Fundraisingu

Z Muzeum związany od lipca 2009 jako członek zespołu Działu Rozwoju i Fundraisingu. Odpowiedzialny za honorowanie donatorów w tym kompleksowe honorowanie najważniejszych darczyńców Kampanii Założycielskiej. Koordynuje także stronę internetową i media społecznościowe Stowarzyszenia. Z wykształcenia psycholog stosunków międzykulturowych.