Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Kwartalnik

Kwartalnik

 

Kwartalnik

Kwartalnik Historii Żydów stanowi kontynuację pisma naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, od listopada 1950 r. do ostatniego kwartału 2000 r. wydawanego pod nazwą Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. Kwartalnik jest wspólną publikacją Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny i Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.

Kwartalnik Historii Żydów” ukazuje się w niewielkim nakładzie, ale cieszy się zainteresowaniem nie tylko w Polsce. Publikuje artykuły autorów polskich i zagranicznych, także w języku angielskim i niemieckim. Elektroniczna wersja „Kwartalnika” dostępna jest w CEEOL (Central and Eastern European Online Library). W 2011 r. „Kwartalnik” został wpisany na listę wyróżniających się czasopism naukowych (Master Journal List), sporządzaną rzez Thompson Institute for Scientific Information w Filadelfii (tzw. lista filadelfijska).

Więcej informacji o Kwartalniku oraz kontakt do redakcji można znaleźć na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego: http://www.ww.jhi.pl/ksiegarnia/kwartalnik-historii-zydow