Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Organizacje partnerskie

Organizacje partnerskie

 

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami partnerskimi przy kluczowych projektach realizowanych
w ramach naszej działalności statutowej. Poniżej znajdują się najważniejsze z nich.


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

  

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce instytucją publiczno-prywatną, stworzoną wspólnie przez rząd (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), samorząd lokalny (Miasto Stołeczne Warszawa) i organizację pozarządową (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny). Stowarzyszenie zainicjowało projekt Muzeum w 1993 roku i do dziś wspiera jego działalność.

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Żydowski Instytut Historyczny jest jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów od wieków zamieszkujących Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią. Stowarzyszenie wspiera kluczowe inicjatywy ŻIH, w tym zainicjowany wspólnie projekt Archiwum Ważniejsze niż Życie, którego celem jest prezentacja Archiwum Ringelbluma.

Taube Philanthropies

Taube Philanthropies wspiera programy w San Francisco i okolicach, w Polsce oraz Izraelu. Swoje działania skupia na kwestiach związanych z edukacją, stypendiami, odnową i ochroną kultury żydowskiej, budowaniem instytucji i społeczności oraz inicjatywami mającymi za zadanie ochronę wartości amerykańskich. Twórcą fundacji jest Tad Taube – Darczyńca Założyciel Muzeum POLIN. Taube Philanthropies wspiera projekty Muzeum POLIN oraz działalność Stowarzyszenia.

North American Council for the Legacy of Polish Jews

The North American Council jest amerykańską organizacją non profit z Nowego Jorku. Jej misją jest wsparcie inicjatyw zachowujących i promujących dziedzictwo polskich Żydów oraz budowa mostów pomiędzy ludźmi, epokami i miejscami. Współprzewodniczącymi NAC są Zygmunt Rolat i Wiktor Markowicz – Darczyńcy Założyciele Muzeum POLIN. Organizacja współpracuje ze Stowarzyszeniem i wspiera różne projekty realizowane przez Muzeum POLIN.

Fundacja Rodziny Nissenbaumów

Celem Fundacji jest ratowanie i zachowanie żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz pamięci o martyrologii narodu żydowskiego w Polsce. Działalność Fundacji koncentrowała się przez wiele lat na opiece nad cmentarzami żydowskimi i miejscami męczeństwa. Kolejny cel Fundacji to kształcenie młodych ludzi w duchu dialogu i szacunku dla spuścizny duchowej i materialnej Żydow w Polsce.

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego jest, wraz z siostrzaną Jan Karski Educational Foundation, bezpośrednią kontynuatorką Jan Karski US Centennial Campaign, która doprowadziła do pośmiertnego odznaczenia Jana Karskiego amerykańskim Medalem Wolności przez Prezydenta Baracka Obamę w maju 2012 roku. Misją Fundacji jest ukazanie współczesnego wymiaru spuścizny Karskiego: potrzeby najwyższych standardów służby publicznej, obrony praw człowieka i budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i otwartości.

Europejski Komitet Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich

Europejski Komitet Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich, zainicjowany przez Panią Corinne Evens – Znamienitego Darczyńcę Muzeum, wsparł poprzez swoich darczyńców powstanie wystawy stałej – w szczególności galerii Paradisus Iudaeorum. Komitet organizuje regularne wizyty do Polski oraz różne wydarzenia kulturalne z myślą o europejskich przyjaciołach Muzeum POLIN.

Szwedzki Komitet Wspierania Muzeum Historii Żydów Polskich

March of the Living International

Marsz Żywych jest corocznym programem gromadzącym osoby z całego świata, które w Polsce i Izraelu uczą się historii Zagłady, aby lepiej poznać przyczyny uprzedzeń, braku tolerancji i nienawiści. Od czasów pierwszego Marszu Żywych, który odbył się w 1988 roku, ponad 220 tysięcy uczestników z 52 krajów przeszło 3-kilometrową trasę prowadzącą z Oświęcimia do Brzezinki. Każdego roku w Yom Hashoah (Dzień Pamięci o Holokauście) uczestnicy marszu oddają hołd wszystkim ofiarom Zagłady.

UJA Federation of Greater Toronto

Misją Federacji UJA jest zachowanie i wzmocnienie jakości życia żydowskiego w Toronto i jego okolicach, Kanadzie, Izraelu oraz pozostałych częściach świata poprzez działalność filantropijną, wolontariat i profesjonalne przywództwo. Rok do roku kampanie UJA gromadzą ok. 60 milionów dolarów. Dzięki tym funduszom organizacja dba o najbardziej potrzebujących, buduje i wzmacnia żydowską tożsamość i edukację, inwestuje w Izraelu i za granicą, promuje działalność na rzecz kwestii żydowskich i izraelskich, jednocześnie tworząc infrastrukturę w rejonie Toronto, która służy całej społeczności lokalnej.

Jewish Federation of Canada - UIA

Jewish Federations of Canada – UIA wspiera organizacje i programy, które wzmacniają żydowską społeczność w Kanadzie, tym samym wzbogacając całą społeczność żydowską.

American Jewish Joint Distribution Committee (JDC)

American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) jest jedną z wiodących żydowskich organizacji humanitarnych. Powołane do życia w 1914 roku JDC podkreśla potrzebę solidarności wśród Żydów oraz pracy nad poprawą statusu osób najgorzej sytuowanych na całym świecie.

YIVO Institute for Jewish Research

Organizacja założona w 1925 roku w Wilnie (ówcześnie Polska), która zajmuje się zachowaniem, studiowaniem i szerzeniem wiedzy na temat historii kultury żydowskiej z Europy Wschodniej, Rosji i Niemiec, a także ortografią, leksykografią i innymi naukami związanymi z językiem jidysz. II wojna światowa oraz Zagłada zmusiły YIVO do przeniesienia w 1940 roku swojej siedziby do Nowego Jorku w 1940 roku. Obecnie zbiory instytutu są głównym źródłem wiedzy na temat historii wschodnioeuropejskich Żydów i zapisem życia milionów osób, które zginęły w czasie Zagłady. YIVO prezentuje zgromadzoną dokumentację szerszej publiczności poprzez liczne programy, takie jak wykłady, koncerty, wystawy, kursy dla dorosłych i programy w języku jidysz, a także książki, publikacje naukowe oraz staże naukowe.

Weil, Gotshal & Manges

Weil, Gotshal & Manges jest międzynarodową kancelarią prawniczą, wielokrotnie uznawaną za jedną z najlepszych na świecie. Warszawski oddział firmy od wielu lat udziela Stowarzyszeniu wsparcia prawnego pro bono.

Polaron

Polaron oferuje usługi klientom korporacyjnym oraz indywidualnym w zakresie tłumaczeń i zarządzania wielojęzycznymi projektam multimedialnymi. Firma pomaga także osobom z polskimi korzeniami z całego świata w poświadczaniu polskiego obywatelstwa i w poszukiwaniach genealogicznych.

Museum of Jewish Heritage

Nowojorskie muzeum, którego misją jest edukacja ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk w temacie życia żydowskiego w XX i XXI wieku  przed, w trakcie i po Zagładzie.

Australian Society of Polish Jews and Their Descendants Inc.

Australijskie Stowarzyszenie Polskich Żydów i ich Potomków powstało, aby zachować i promować historię i spuściznę życia żydowskiego w Polsce, a także wspierać porozumienie pomiędzy obecnymi i przyszłymi pokoleniami w społecznościach żydowskich i polskich.