Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA

 

Komisja rewizyjna

Marek Nowakowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

E-mail: mnowakowski@szih.org.pl

Od młodości związany  z Muranowem, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na wydziale Finansów i Bankowości, w latach 1992-1993 studiował w New Castle Upon-Tyne na Uniwersytecie Northumbria w ramach stypendium Know-How Fund . Od początku swojej kariery zawodowej związany z biznesem wydawniczym i księgarstwem detalicznym. W 1991 założył swoją pierwszą firmę ABE Marketing  związaną z dystrybucją obcojęzycznej literatury i informacji naukowej w Polsce, obecnie pod nazwą ABE-IPS Sp. Z.oo.   www.abe.pl  - Działająca również w Europie Środkowo Wschodniej, ze spółką związany jest do dziś, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.  Od 2005 również Członek Zarządu Spółki Central Plaza Sp. Z.o.o. zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Od 2006 Prezes Zarządu spółki Manufaktury Polskie Sp. Z.o.o. firmy zajmującej się rozwojem księgarskiej sieci detalicznej w Polsce.

Od 13 lat członek Polskiego Chapteru Międzynarodowej Organizacji edukacyjnej -  YPO (Young President Organization www.ypo.org),  Żonaty, troje dzieci.

Zasłużony działacz kultury, brązowa odznaka, za działalność opozycyjną w strukturach Federacji Młodzieży Walczącej w latach 1984-88.

Piotr Rytka-Zandberg  – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

E-mail: pzandberg@szih.org.pl 

Działacz  społeczności żydowskiej. Od 2004 roku pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, gdzie zajmuje się restytucją i zarządzaniem nieruchomościami  Gminy.
Od lat związany z wieloma żydowskim organizacjami w Polsce takimi jak: Fundacja Ochrony Dziedzictwa  Żydowskiego w Polsce, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie, Stowarzyszenie Żydowski Dom Seniora Moszaw Zkenim, Fundacja Ronalda S. Laudera, International Young Nature Friends, UNITED -  Network against nationalism, racism and fascism and in support of migrants and refugees, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny.

 

Małgorzata Tarnowska – Sekretarz

E-mail:  mtarnowska@szih.org.pl

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od 2010 roku Członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2002-2003 pracowała w Fujitsu Services Polska na stanowisku Głównej Księgowej i Kierownika Zespołu Logistyki. Następnie rozpoczęła pracę w spółce S&T Services Polska Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego  i  objęła funkcję Członka Zarządu.
Podstawowy zakres jej dotychczasowej pracy to: merytoryczny nadzór nad 25-osobowym zespołem, kreowanie polityki podatkowej spółki, tworzenie procesów i procedur zgodnych z ISO 9001, sprawozdawczość zgodna z IFRS, zarządzanie procesem budżetowania, optymalizacja kosztów, przygotowywanie właściwej informacji menedżerskiej dla Zarządu i właściciela, nadzór nad zgodnością zawieranych umów handlowych z prawem podatkowym, zabezpieczenie płynnego i efektywnego procesu łączenia spółek, organizacja i obsługa audytów finansowych i jakościowych.