Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) jest jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów od wieków zamieszkujących Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

Jego misją jest gromadzenie, dokumentacja i upowszechnianie wiedzy na temat tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich, ze szczególnym naciskiem na wydarzenia związane z Holokaustem i jego konsekwencjami. Jednym
z najważniejszych zadań ŻIH jest dbanie o spuściznę żydowską przechowywaną w archiwum Instytutu. Placówka sprawuje też pieczę nad zbiorami Stowarzyszenia ŻIH, w tym nad Archiwum Ringelbluma. Łącznie na zbiory pod opieką ŻIH składa się ponad siedem milionów stron różnorakich dokumentów. Żydowski Instytut Historyczny i Archiwum Ringelbluma znajdują się w historycznym budynku należącym do Stowarzyszenia ŻIH przy ulicy Tłomackie 3/5. Przed drugą wojną światową mieściła się w nim Główna Biblioteka Judaistyczna i Instytut Nauk Judaistycznych jako część kompleksu Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. Budynek przetrwał zniszczenie Wielkiej Synagogi, ale na podłodze w holu głównym do dzisiaj widnieją ślady ognia, przypominające o likwidacji warszawskiego getta.

http://www.jhi.pl/instytut

 

Gmach Głównej Biblioteki Judaistycznej i Wielka Synagoga na Tłomackiem, obecnie siedziba ŻIH i SŻIH.