Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Dofinansowanie uroczystości obchodów 75. rocznicy utworzenia przez Niemców getta dla ludności żydowskiej w Kutnie

Dofinansowanie uroczystości obchodów 75. rocznicy utworzenia przez Niemców getta dla ludności żydowskiej w Kutnie

 

 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 6 400 złotych