Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich na dwa wydania półrocznika "Studia Judaica"

Grant dla Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich na dwa wydania półrocznika "Studia Judaica"

Pismo "Studia Judaica" otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Zamierzeniem PTSŻ jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, dlatego w piśmie zamieszczane są także teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji.

Numer 35/2015 będzie poświęcony literaturze hebrajskiej w Polsce. Znajdzie się tam 6 artykułów naukowych wybitnych badaczy z Polski i Izraela, ponadto artykuł poświęcony przekładom Biblii brzeskiej oraz tekst źródłowy.

W numerze 36/2015 ukażą się teksty dotyczące syjonizmu oraz recenzje najnowszych publikacji. Blisko połowa zaplanowanych i przyjętych do publikacji artykułów jest w języku polskim.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 12 000 złotych