Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant na publikację książki dr Witolda Mędykowskiego

Grant na publikację książki dr Witolda Mędykowskiego

 

Grant na publikację książki dr Witolda Mędykowskiego w języku angielskim pod roboczym tytułem:  Between Slavery, Extermination and Survival: Forced Labor of Jews in the General Government during the years 1939-1943 (Pomiędzy niewolnictwem, eksterminacją a przeżyciem. Praca przymusowa  Żydów w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1943).

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 15 000 złotych