Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant na projekt "Pomnik Pamieci Żydów z Zamościa, lapidarium oraz ogrodzenie przy ul. Prostej w Zamościu"

Grant na projekt "Pomnik Pamieci Żydów z Zamościa, lapidarium oraz ogrodzenie przy ul. Prostej w Zamościu"

Etap I „Lapidarium”  w ramach projektu: „Pomnik Pamięci Żydów z Zamościa, lapidarium oraz ogrodzenie przy ul. Prostej w Zamościu”.

Miasto Zamość sukcesywnie w każdym roku budżetowym wykonuje prace na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej. W 2016 roku dzięki wsparciu m.in. Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce rozpoczną się prace nad przywróceniem godnego wizerunku terenu byłego cmentarza żydowskiego w Zamościu poprzez wykonanie prac związanych z lapidarium.  

                  

Zdjęcie: Miasto Zamość

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5 000 złotych