Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego na realizację projektu: Książka elektroniczna "Ekspedycja An-skiego we wspomnieniach". Wydanie I tomu wspomnień Abrahama Rechtmana zawartych w książce "Yidishe etnografye un folklor"

Grant dla Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego na realizację projektu: Książka elektroniczna "Ekspedycja An-skiego we wspomnieniach". Wydanie I tomu wspomnień Abrahama Rechtmana zawartych w książce "Yidishe etnografye un folklor"

 

 

Celem projektu jest przybliżenie polskojęzycznym czytelnikom ekspedycji An-skiego, która miała miejsce na Podolu i Wołyniu w latach 1912-14. W ramach projektu przetłumaczona zostanie pierwsza część wspomnień uczestnika ekspedycji, Abrahama Rechtmana zawartych w wydanej w 1958 roku książce „Yidishe etnografye un folklor”. Materiał zostanie opublikowany w nowoczesnej i wygodnej formie książki elektronicznej a także na stronie internetowej, na której wybrane fragmenty znajdą się na interaktywnej mapie przedstawiającej miejsca odwiedzone przez ekspedycję. Projekt pozwoli na wprowadzenie ciekawego źródła do obiegu naukowego oraz popularyzację dziedzictwa An-skiego.

Tekst: Stowarzyszenie im. Szymona An-skiego

 Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 9.000 złotych