Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego na realizację projektu: Książka elektroniczna "Ekspedycja An-skiego we wspomnieniach". Wydanie I tomu wspomnień Abrahama Rechtmana zawartych w książce "Yidishe etnografye un folklor"

Grant dla Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego na realizację projektu: Książka elektroniczna "Ekspedycja An-skiego we wspomnieniach". Wydanie I tomu wspomnień Abrahama Rechtmana zawartych w książce "Yidishe etnografye un folklor"

 

Celem projektu jest przybliżenie polskojęzycznym czytelnikom ekspedycji An-skiego, która miała miejsce na Podolu i Wołyniu w latach 1912-14. W ramach projektu przetłumaczona zostanie pierwsza część wspomnień uczestnika ekspedycji, Abrahama Rechtmana zawartych w wydanej w 1958 roku książce „Yidishe etnografye un folklor”. Materiał zostanie opublikowany w nowoczesnej i wygodnej formie książki elektronicznej a także na stronie internetowej (http://www.anski.org/do-pobrania), na której wybrane fragmenty znajdą się na interaktywnej mapie przedstawiającej miejsca odwiedzone przez ekspedycję (http://www.anski.org/mapa-ekspedycji). Projekt pozwoli na wprowadzenie ciekawego źródła do obiegu naukowego oraz popularyzację dziedzictwa An-skiego.

Więcej o projekcie przeczytają Państwo na stronie Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego:    http://www.anski.org/wspomnienia-z-ekspedycji

                       

Tekst i okładka: Stowarzyszenie im. Szymona An-skiego

 Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 9.000 złotych