Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Fundacji Dokumnetacji Cmentarzy Żydowskich na realizację projektu: Baza danych inskrypcji z nagrobków cmentarzy żydowskich w Żywcu i Kętach

Grant dla Fundacji Dokumnetacji Cmentarzy Żydowskich na realizację projektu: Baza danych inskrypcji z nagrobków cmentarzy żydowskich w Żywcu i Kętach

 

Od roku 2006 Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich wykonała i udostępniła pełne spisy 89 cmentarzy z całej Polski, zawierające 101.062 fotografii i opracowanych inskrypcji. Materiały te są dostępne na stronie: cemetery.jewish.org.pl. W ramach swojej działalności Fundacja współpracuje lub współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi instytucjami i działaczami aktywnymi w obszarze dbania o pamięć o kulturze i historii Żydów polskich, a w roku 2015 została nagrodzona przez IAJGS (Międzynarodowe Stowarzyszenie Żydowskich Towarzystw Genealogicznych).

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia ŻIH Fundacja wykona cyfrowe fotografie wszystkich macew noszących inskrypcje na cmentarzach żydowskich w Żywcu i Kętach, a także dokona transkrypcji i tłumaczenia danych zawartych w inskrypcjach i opublikuje je w ogólnodostępnej bazie danych fundacji wraz z fotografiami, położeniem GPS i wyszukiwarką osób na stronie Fundacji.

    

                                           

Teks i zdjęcia: Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5.000 złotych