Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia oddział terenowy w Białowieży na realizację projektu: Ocalony z Białowieży

Grant dla Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia oddział terenowy w Białowieży na realizację projektu: Ocalony z Białowieży

 

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej społeczności żydowskiej w Białowieży poprzez spotkanie i nagranie wywiadów z jedynym żyjącym Ocalonym z Białowieży - Dawidem Waldszanem. (ur. w 1928 r.).

Projekt jest częścią rozwijania Wirtualnego Muzeum Żydów w Białowieży, które uruchomione zostało w maju 2016 roku. 

Wywiady dotyczyć będą życia społeczności żydowskiej oraz rodziny Waldszanów w Białowieży przed wojną i w czasie wojny, osobistej historii ocalenia Dawida oraz losów powojennych rodziny. Przy całkowitym braku archiwów dotyczących Żydów z Białowieży, spotkanie z Dawidem Waldszanem będzie kluczowe dla rozstrzygnięcia wielu niepewnych teraz treści i hipotez, jedyna możliwością skonfrontowania obrazu współżycia żydowsko-białorusko-polskiego przedstawianego przez świadków polskich i białoruskich z Białowieży. Powstały materiał zostanie opracowany i udostępniony na stronie Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży, a całość nagrań zostanie przekazana również do Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W ramach projektu planowane jest również spotkanie z potomkami innej rodziny żydowskich z Białowieży - Feldbaumami, emigrantami z lat 20 i nagranie ich historii rodzinnej, która również zostanie udostępniona na stronie Muzeum Historii Żydów w Białowieży.

Wyjazdowi do rodziny Waldszanów i Feldbaumów towarzyszyć będą również działania edukacyjne w Białowieży. Dzieci pod kierunkiem animatorki Muzeum przygotują prezentację - wizualizację współczesnej Białowieży z naniesionymi historiami żydowskimi, które do tej pory udało się odtworzyć. Wywiady zostaną także zaprezentowane mieszkańcom Białowieży.

Tekst: Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia oddział terenowy w Białowieży

 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 6.500 złotych