Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Wydawnictwa ANAGRAM Sp. z o.o. na realizację projektu: "Żydzi czy Polacy" (poszerzone i uzupełnione wydanie książki Ruty Pregier z 1992 r.)

Grant dla Wydawnictwa ANAGRAM Sp. z o.o. na realizację projektu: "Żydzi czy Polacy" (poszerzone i uzupełnione wydanie książki Ruty Pregier z 1992 r.)

 

Ta swoistego rodzaju księga pamięci ukazuje obraz głębokich przemian społecznych, jakie zaszły w świadomości społecznej od 1992 roku, a więc od momentu ukazania się książki „Żydzi czy Polacy”, aż po dziś. Autorka w 2016 r. przeprowadziła pięć nowych wywiadów z niektórymi bohaterami poprzedniej edycji, bohaterami z różnych pokoleń, dla których pojęcie Żyd czy Polak nie stanowi już problemu we współczesnej geopolitycznej przestrzeni. Polska jawi im się jako ojczyzna bardziej nawet niż Izrael, ponieważ właśnie w Polsce dorastali i tu są ich korzenie. Takie wnioski można wysnuć po lekturze wywiadów z 2016 r.

Cele publikacji: pokazanie zmian, jakie zaszły w świadomości społecznej, lekcja patriotyzmu i tolerancji, hołd pamięci tych, którzy odeszli i tych, którzy pozostali. Edukacja.

                                               

Zapis spotkania - premiery książki "Żydzi czy Polacy" Ruty Pragier, która odbyła się 1 grudnia 2016 r w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: https://www.mixcloud.com/rafalczachorowski/ruta-pragier-żydzi-czy-polacy-zapis-spotkania-1122016/

Tekst i okładka: Wydawnictwo ANAGRAM Sp. z o.o.

 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 4.300 złotych