Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Fundacji ZAPOMNIANE na realizację projektu: Upamiętnienie żydowskiego grobu wojennego w Radecznicy (woj. lubelskie)

Grant dla Fundacji ZAPOMNIANE na realizację projektu: Upamiętnienie żydowskiego grobu wojennego w Radecznicy (woj. lubelskie)

Celem projektu jest wzniesienie tablicy upamiętniającej pomordowanych Żydów na terenie miejscowości Radecznica (powiat szczebrzeszyński, woj. lubelskie) oraz zabezpieczenie ich mogiły. W grobie, który Fundacja zamierza upamiętnić spoczywają ciała od 10 do 12 osób zamordowanych w grudniu 1942 r. Byli to Żydzi z Radecznicy i okolicznych wsi: Zaporza i Latyczyna, którzy ukrywali się w leśnej ziemiance. Dwa lata temu, dzięki relacji naocznego świadka egzekucji oraz badaniom georadarowym udało się ustalić dokładne położenie dołu, w którym zakopane są ciała. Ponadto, celem działań Fundacji Zapomniane jest przywrócenie pamięci o pomordowanych w tym miejscu Żydach, przywrócenia im tożsamości i człowieczeństwa. Dzięki upamiętnieniu, to miejsce męczeńskiej śmierci ma szansę na trwałe wpisać się w miejscowy krajobraz i stać się integralną częścią lokalnej historii. W proces upamiętniania zaangażowani zostaną uczniowie miejscowego gimnazjum.

Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu realizowanego w 2014 roku przez fundację Zapomniane "Żydowskie groby wojenne. Dokumentacja" dofinansowanego przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce: http://szih.org.pl/pl/html/76

 

   

Tekst i zdjęcia: Fundacja Zapomniane

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 7.000 złotych