Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej na realizację projektu: Uczczenie Żydów dobrskich poprzez budowę lapidarium na żydowskim cmentarzu z tablicą imienną zmarłych i pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta

Grant dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej na realizację projektu: Uczczenie Żydów dobrskich poprzez budowę lapidarium na żydowskim cmentarzu z tablicą imienną zmarłych i pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej przez 4 kolejne lata otrzymywał tytuł „Szkoły Dialogu”. Od lat staramy się przywrócić pamięć o naszych mieszkańcach narodowości żydowskiej, prowadziliśmy liczne działania zmierzające do opracowania struktury miasta oraz jego historii do 1941 roku (opracowanie zostało wydane w formie książkowej). Zajmujemy się historią pobliskiego getta „Czachulec” z sąsiedniej gminy Kawęczyn, w którym także przebywali do lipca 1942 Żydzi z Dobrej.

W ramach akcji „Szkoła Dialogu” udało się odtworzyć historię dobrskich Żydów, oczyścić macewy na starym cmentarzu oraz nagrać wywiady z ludźmi pamietającymi okres hitlerowskiej okupacji. Wydano także książkę „Z Dobrej do Chełmna” opisującą historię miejscowych Żydów.                                                            

W marcu 2017 roku Szkoła wygrała grant finansowy w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce na postawienie tablicy na byłym cmentarzu żydowskim zlokalizowanym przy drodze na Sieradz z imiennym wykazem spoczywających tam Żydów. Inicjatywę poparł również Naczelny Rabin Polski, pan Michael Schudrich. Uczniowie II klas gimnazjalnych przygotowali już teren pod budowę mauzoleum.

 

 

 

HISTORIA ŻYDÓW W DOBREJ - ULOTKA

DOBRSKA PRZYGODA ZE "SZKOŁĄ DIALOGU"

 

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 12.300 złotych