Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach na realizację projektu: Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej "Yahad - Razem"

Grant dla Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach na realizację projektu: Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej "Yahad - Razem"

 

Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yahad-Razem” to wydarzenie, którego głównym celem jest przywracanie pamięci o szczekocińskiej społeczności żydowskiej. Od 2008 roku zrealizowano już dziewięć edycji Festiwalu, a jego finał odbywa się zawsze w niedzielę na przełomie czerwca i lipca według następującego schematu:

 

Część 1 Na cmentarzu

Jest to ceremonia upamiętniająca żydowską społeczność Szczekocin, z udziałem ocalałych z Zagłady, ich rodzin, mieszkańców Szczekocin i okolicznych miejscowości oraz zaproszonego rabina i księdza, w trakcie której odmawiana jest modlitwa za zmarłych – kadisz. Składane są także kamienie pamięci oraz odbywają się działania artystyczne zorganizowane przez uczniów miejscowej szkoły i pracowników Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

Złożenie kamieni i zapalenie zniczy podczas ceremonii na cmentarzu (2008 r.)

 

Część 2 Spotkania

W ramach tej części Festiwalu odbywają się:

- spotkania uczniów i mieszkańców z ocalałymi,

- spotkania ze znawcami religii, historii i kultury żydowskiej (w kolejnych edycjach Festiwalu brali udział m.in.:Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Rabinka Tanya Segal, Zygmunt Rolat, Armin Thurnher – autor książki o Leonie Zelmanie i inni),

- projekcje filmów (np.: Polin Jolanty Dylewskiej, dokumentalny film Menachema Dauma Zabawa w chowanego),

- promocje książek.

Do tej pory w ramach Festiwalu zostały wydane następujące pozycje:

- B 94. Siła Ocalałego – opowieść Izyka Mendla Bornsteina,

- Po Ocaleniu – opowieść Leona Zelmana,

- Co opowiedział mi Papa – opowieść Murraya Schwartzbauma,

- Pinkes Szczekocin – księga pamięci przetłumaczona z języka jidysz na język polski,

- Żydzi szczekocińscy – osoby, miejsca, pamięć,

- Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna.

Organizowane są także wystawy związane z tematyka żydowską.

Część 3 Koncert pamięci

To koncert muzyki żydowskiej dedykowany zmarłym mieszkańcom przedwojennej żydowskiej społeczności Szczekocin, dla których zapala się uroczyście świece oraz przedstawia ich sylwetki.

Dotychczas wystąpili m.in.: Fay Sussman i Klezmer Divas, kantor Shmuel Barzilai, Kroke, Di Galicyaner Klezmorim, Chmielnikers, Olga Avigail Mieleszczuk, Danuta Stankiewicz. Oprócz znanych artystów występują również uczniowie Zespołu Szkół w Szczekocinach.

Koncert Danuty Stankiewicz

 

W 2013 roku odsłonięty został pomnik, który stanął na byłym cmentarzu żydowskim w miejscu, gdzie przed laty postawiono miejskie szalety. Pomnik, dedykowany społeczności żydowskiej Szczekocin, na swej podstawie ma odnalezione na terenie całego miasteczka najlepiej zachowane fragmenty macew z żydowskich cmentarzy.

 

Festiwal w skrócie:

https://www.youtube.com/watch?v=jmCxWkawrG4

https://www.youtube.com/watch?v=ZHTpdeBnOSw

O Festiwalu pisali:

http://www.sztetl.org.pl/he/article/szczekociny/20,-/22235,ii-szczekocinski-festiwal-kultury-zydowskiej-yahad-razem-/  

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/608601,szczekocinski-festiwal-kultury-zydowskiej-przywracaja-pamiec-o-zydach,id,t.html  

http://tvorion.pl/index.php?action=show_news&idNews=19899

 

W 2017 roku, w ramach dziesiątej edycji Festiwalu, planowane są następujące działania:

- spotkanie z pisarzem, projekcja filmu, warsztaty dla uczniów i mieszkańców, poświęcone kulturze żydowskiej, które odbędą się w tygodniu poprzedzającym finał Festiwalu;

- warsztaty artystyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Szczekocinach przygotowujące do akcji artystycznej na cmentarzu, prowadzone przez pracowników Działu Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi;

- uroczystości upamiętniające na cmentarzu: odmówienie modlitwy kadisz, złożenie kamieni pamięci, akcja artystyczna przygotowana przez Muzeum Sztuki w Łodzi, w której wezmą udział uczniowie i mieszkańcy Szczekocin;

- wydanie i promocja albumu podsumowującego projekt i trwającego 10 lat Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej „Yahad-Razem”. Ważną częścią albumu będzie historia szczekocińskich Żydów, ich życie, Zagłada, zapomnienie i przywracanie pamięci. W tej części albumu wykorzystane zostaną relacje i wspomnienia szczekocińskich Żydów, zawarte w Pinkes Szczekocin oraz innych książkach ocalałych. Album będzie więc źródłem wiedzy o szczekocińskich Żydach i jednocześnie podsumowaniem dziesięciu lat działalności na rzecz przywrócenia pamięci o nich;

- koncert pamięci, podczas którego wystąpią Olga Avigail Mieleszczuk i Sława Przybylska, z towarzyszącym im zespołem;

- zorganizowanie konkursu dla uczniów okolicznych szkół, poświeconego szczekocińskim Żydom.

Partnerami projektu Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yahad-Razem” są: Zespół Szkół w Szczekocinach, Organizacja Żydów Szczekocińskich w Izraelu, Organizacja ReBorn Roots, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach, Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach.

 

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 8.000 złotych