Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Fundacji Gszarim na realizację projektu: „Tłumaczenie księgi pamięci”

Grant dla Fundacji Gszarim na realizację projektu: „Tłumaczenie księgi pamięci”

Projekt polega na tłumaczeniu z języka jidysz na język polski fragmentów Księgi Pamięci napisanej przez Pareca Granatsztajna, ur. 7 marca 1907 r. w Sokołowie Podlaskim, w pobożnej rodzinie żydowskiej. Od wczesnej młodości Granatsztajn angażował się w działania ruchów syjonistycznych. Przez kilka lat uczył się rolnictwa w kibucu w Wilnie, którego celem było przygotowanie młodzieży do życia w Palestynie. W 1939 r. wyemigrował z Polski do Boliwii, gdzie na życie zarabiał handlem. Pod koniec tego roku zamieszkał w Argentynie, udzielając się w Syjonistycznej Partii Pracy, Kongresie Kultury Żydowskiej oraz YIVO. W 1950 r. zrobił aliję, czyli wyjechał do Izraela. Początkowo pracował w fabryce wyrobów metalowych. Później związał się z lokalną prasą. Do gazet pisywał jeszcze w Polsce. Od 1930 r. współpracował z pismem "Frajhajt" w Warszawie. Jego artykuły ukazywały się w pismach w Buenos Aires i Tel Awiwie. Wydał tez kilka książek: "Moje zniszczone miasto Sokołów" (Buenos Aires, 1946), "Mensz fun nechtn" (Tel Awiw, 1959), "Ansze etmol" (Tel Awiw, 1983).

Przedmiotem tłumaczenie są fragmenty książki "Moje zniszczone miasto Sokołów", wydanej pierwotnie w Buenos Aires w 1946 r. Została ona spisana w języku jidysz, który dziś nie jest używany w Sokołowie, zwłaszcza, że nie istnieje tutejsza społeczność żydowska. Dlatego język polski przekładu pozwoli poznać tę historię - już niemal zapomnianą - współczesnym mieszkańcom miejscowości.

Rezultatem projektu będzie pełna strona internetowa, na której zamieścimy Księgę Pamięci Sokołowa Podlaskiego przetłumaczoną z języka jidysz na język polski. Ponieważ będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu bez żadnych opłat, będzie mogła ona służyć nauczycielom w Sokołowie Podlaskim jako źródło do prowadzenia lekcji historii, krzewienia patriotyzmu, poznawania lokalnej ojczyzny, wychowania w duchu troski o lokalną społeczność. Na jej podstawie można tworzyć scenariusze warsztatów dla uczniów i lekcje z wykorzystaniem materiałów źródłowych.

Materiał może służyć wszystkim mieszkańcom miasta, którzy do tej pory - ze względu na barierę językową - nie mogli poznać tej części swojej historii. Kształtuje w ten sposób postawy szacunku, tolerancji, walczy ze stereotypami i promuje wielokulturowość.

                 

Tekst i okładka: Fundacja Gszarim

Tekst tłumaczenia książki Pereca Granatsztejna "Sokołów - moje zniszczone miasteczko" zamieszczony został na stronie: http://sokolow.jewish.pl/.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 8.200 złotych