Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Fundacji Spichlerz Kultury na realizację projektu: „Piąta edycja Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym”

Grant dla Fundacji Spichlerz Kultury na realizację projektu: „Piąta edycja Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym”

 

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym | 16-20 sierpnia 2017 |

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza na cykl wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym: spacery tematyczne po kolekcji Muzeum Nadwiślańskiego, prezentacje multimedialne, warsztat wycinanki żydowskiej, koncerty, spacer śladami cmentarzy żydowskich w Kazimierzu Dolnym, pokazy filmowe. W programie także wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej, w którym zgromadzono cenne obiekty żydowskiej kultury materialnej. Piąta edycja festiwalu pomyślana jest jako podsumowanie i nawiązanie do wątków festiwalowych i wydarzeń z lat ubiegłych. Organizatorzy zapraszają na spotkania na skrzyżowaniu szlaków żydowskich, powracają do tematów romskich, ormiańskich i łemkowskich, które pojawiły się we wcześniejszych edycjach festiwalu.

Potencjał, jaki niesie ze sobą bogactwo kulturowe Kazimierza, uroda tego miejsca i jego genius loci, czynią je lokalizacją wprost idealną na Pardes Festival.

Motyw graficzny piątej edycji Pardes Festival to połączenie wycinanek Joanny Matyjasek i oprawy graficznej Lidii Dańko.

Zachęcamy do śledzenia festiwalowego facebooka: https://www.facebook.com/PardesFestival/

Link do opisu wydarzeń muzycznych i programu Pardes Festival 2017: http://www.kazimierzdolny.pl/news/bogactwo-kultur-religii-i-tradycji-na-pardes-festival-program/42814.html

Program piątej edycji Pardes Festival

 

 

Tekst i materiały graficzne: Fundacja Spichlerz Kultury 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 3.500 złotych