Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na realizację projektu: Wydanie pierwszego tomu serii „BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego”: „Wspomnienia” Ben Ziona Wacholdera z Ożarowa

Grant dla Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na realizację projektu: Wydanie pierwszego tomu serii „BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego”: „Wspomnienia” Ben Ziona Wacholdera z Ożarowa

 

Celem projektu "BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego" jest poszukiwanie, tłumaczenie, opracowanie naukowe oraz publikowanie wspomnień Żydów pochodzących z Ożarowa. Żydowska tradycja miasteczka domaga się upamiętnienia i udostępnienia. Prezentowanie historii konkretnego Świadka ma na celu wzajemne poznanie i zbliżenie społeczności - chrześcijańskiej i żydowskiej, przeciwdziałanie przejawom nieufności, pogardy i wrogości. Ma być zatem krokiem w kierunku dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Tom I – Wspomnienia Ben Ziona Wacholdera

Ben Zion urodził się 23 września 1921 roku, ukończył 5 klas szkoły powszechnej w Ożarowie, po czym rozpoczął edukację w jesziwie w Końskich, następnie w Baranowiczach. Powrócił po wybuchy wojny. Opuścił miasteczko na kilka dni przed likwidacją getta. Po wojnie wyemigrował do Paryża, później do Bogoty, a stamtąd do USA. W 1951 r. zdobył bakalaureat na Yeshiva University, otrzymał ordynację rabinacką. Doktorat uzyskał 10 lat później na Uniwersytecie Kalifornijskim w LA. W 1963 r. został wykładowcą Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion Cincinnati w Ohio. W 1991 z doktorantem Martinem Abeggiem opublikował odczytane zwoje z IV groty Qumran. Zmarł 29.03.2011 r. w Nowym Jorku. Został pochowany w Bet Shemesh blisko Jerozolimy.

 

Dawna Al. 3 Maja (ulica na której znajdował się dom rodzinny Ben Ziona Wacholdera) lata 50.

Zdjęcie ze zbiorów M-GOK im. A. Patkowskiego w Ożarowie

 

Strona projektu: BOZnica.pl

Tekst: Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 3.000 złotych