Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej na realizację projektu: Pomnik pamięci Żydów w Krościenku nad Dunajcem

Grant dla Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej na realizację projektu: Pomnik pamięci Żydów w Krościenku nad Dunajcem

Założeniem projektu jest upamiętnienie żydowskiej społeczności Krościenka nad Dunajcem na Podhalu poprzez stworzenie i umieszczenie na cmentarzu w tej miejscowości pomnika pamięci oraz tablicy informacyjnej dotyczącej krościeńskiej społeczności żydowskiej, cmentarza i historii Zagłady krościeńskich Żydów. Na pomniku w kształcie pękniętej macewy z gwiazdą Dawida umieszczonych zostanie ok. 260 nazwisk i imion ofiar Holokaustu – dzięki odkrytej zachowanej liście z nazwiskami dawnych żydowskich mieszkańców Krościenka. Pomnik ma szczególne znaczenie, ponieważ na cmentarzu w Krościenku przetrwała tylko jedna stojąca macewa.

Ostatni Żydzi z Krościenka zostali zamordowani lub wypędzeni do Nowego Targu 28 sierpnia 1942 roku. Część z nich została zamordowana później na cmentarzu nowotarskim, ale zdecydowana większość została deportowana do Bełżca 30 sierpnia 1942 roku.

Cały cmentarz jest miejscem zaniedbanym i przez wiele lat niemal zapomnianym, w związku z czym poza pomnikiem zaplanowano także szereg działań związanych z uporządkowaniem cmentarza, obejmujących m.in.: prace porządkowe, odnowienie ogrodzenia dla dodatkowego zabezpieczenia terenu, gdyż istniejący płot jest w stanie niemal całkowitej dewastacji oraz prace remontowe drogi dojazdowej do nekropolii.

Odsłonięcie pomnika zaplanowane jest na 17 czerwca 2018 roku.

 

Plan prac na cmentarzu              

  

Projekt pomnika                                                                                                

           

Tekst i materiały: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 10.000 złotych