Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

KALENDARIUM

KALENDARIUM

 

1993

Grażyna Pawlak, dyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, uczestniczy w Waszyngtonie w otwarciu Muzeum Holocaustu; po powrocie do kraju proponuje, by przy Stowarzyszeniu utworzyć Muzeum Życia; Muzeum ma prezentować historię Żydów w Polsce.

 

1993-1995

Podjęto pierwsze działania promujące projekt Muzeum w Polsce i zagranicą.

 

jesień 1993

Chaim Herzog, były prezydent Izraela oraz Ronald S. Lauder, Prezydent Fundacji Laudera, podejmują się współprzewodniczenia powołanemu Międzynarodowemu Honorowemu Komitetowi; wkrótce w skład komitetu wchodzą przywódcy światowych organizacji żydowskich i politycy (m.in. Jan Nowak-Jeziorański, Jan Karski, Zbigniew Brzeziński; swoje poparcie dla projektu wyrażają również: Hillary Clinton, Stuart E. Eizenstat, Shewach Weiss, Gerszon Zohar); celem Komitetu jest upowszechnianie idei projektu Muzeum, przyciąganie światowych organizacji i koordynacja działań na forum międzynarodowym.

 

23 maja 1994

 Podczas przyjęcia w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, w obecności ponad 150 osobistości z całego świata, ma miejsce inauguracja projektu Muzeum i pierwsza zagraniczna prezentacja.

 

1994

Stowarzyszenie ŻIH nawiązuje współpracę z Jeshajahu Weinbergiem, byłym dyrektorem i twórcą Muzeum Diaspory w Tel Awiwie oraz Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Jeshajahu Weinberg tworzy generalne założenia i budżet projektu.

 

1994

Władze Warszawy wskazują teren pod Muzeum w okolicach Pomnika Bohaterów Getta.

 

22 lutego 1995

Inauguracja działalności Niemieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Żydów Polskich. W berlińskiej rezydencji Prezydenta Niemiec Romana Herzoga odbywa się zebranie organizacyjne z udziałem Prezydenta Warszawy Marcina Święcickiego, dyrektor Stowarzyszenia ŻIH Grażyny Pawlak, wielu wybitnych polityków oraz szefów wiodących niemieckich fundacji. Prezydent Herzog obejmuje honorowy patronat nad Niemieckim Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum.

Jednocześnie powstają stowarzyszenia i komitety wsparcia Muzeum w USA, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Australii, Szwecji i Holandii.

 

kwiecień 1995

Zostaje powołany Polski Komitet Wspierania Budowy Muzeum pod przewodnictwem Prezydenta Warszawy Marcina Święcickiego.

 

 

14-16 kwietnia 1996

Stowarzyszenie ŻIH wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera organizuje międzynarodową konferencję pt. „Rola muzeów historycznych we współczesnej Europie Środkowej” w Jabłonnie pod Warszawą.

 

10 maja 1996

Zarząd Stowarzyszenia ŻIH formalnie powołuje Zespół ds. projektu Muzeum Historii Żydów w Polsce, w skład którego wchodzą:

 • Jeshajahu Weinberg, przewodniczący Zespołu,
 • Jacek Nowakowski, zastępca przewodniczącego Zespołu,
 • Jerzy Halbersztadt, dyrektor projektu,
 • Grażyna Pawlak, dyrektor ds. promocji i funduszy,
 • prof. Israel Gutman, kierownik Zespołu Doradczego Historyków,
 • prof. Feliks Tych, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego-INB,
 • Eleonora Bergman, zastępca dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego,
 • Yechiam Halevy, konsultant ds. multimediów,
 • Marjorie Federbush, konsultant ds. współpracy z USA.

Zadaniem zespołu jest opracowanie programu Muzeum, nawiązanie współpracy w kraju i zagranicą oraz kierowanie pracami realizacyjnymi.

 

1996

Fundacja Ronalda Laudera przyznaje pierwsze środki umożliwiające prace Zespołu ds. projektu Muzeum.

 

1997

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznaje dotację umożliwiającą prowadzenie dalszych prac nad projektem.

 

17 kwietnia 1997

 Na mocy aktu notarialnego Miasto Stołeczne Warszawa przekazuje Stowarzyszeniu ŻIH pod budowę Muzeum w wieczyste użytkowanie 13 000 m² gruntu – w sercu przedwojennej dzielnicy żydowskiej, naprzeciwko Pomnika Bohaterów Getta.

 

23 marca 1998

Zespół ds. projektu Muzeum Historii Żydów w Polsce organizuje na Zamku Królewskim w Warszawie koncert światowej sławy kantora Josepha Malovanego. To pierwsze na taką skalę wydarzenie promocyjne i fundraisingowe Muzeum Historii Żydów Polskich. Biorą w nim udział Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, przedstawiciele rządu, dyplomacji i wiele osobistości z kręgów kultury i biznesu. Prezydent Kwaśniewski obejmuje honorowy patronat nad projektem Muzeum.

 

1998

Rozpoczynają się prace archeologiczne na terenie przeznaczonym pod budowę Muzeum.

 

1998

Stowarzyszenie ŻIH tworzy biuro projektu Muzeum Historii Żydów Polskich; rozpoczynają się prace dokumentacyjne i badawcze: dzięki dotacji rządu polskiego rusza program ewidencjonowania judaików w Polsce, Europie, Izraelu i Stanach Zjednoczonych, najpierw pod kierunkiem dr Eleonory Bergman, a później dr Renaty Piątkowskiej. Tworzone są pierwsze opracowania historyczne. Za koordynację działań i sprawy operacyjne odpowiada Piotr Koral (w latach 2001-2005 zastępca dyrektora ds. finansowych i organizacyjnych;  w latach 2005 - maj 2011 pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia ŻIH ds. Muzeum Historii Żydów Polskich).

 

1999-2000

Powstaje pierwszy zarys programu historycznego Wystawy Głównej, opracowany przez zespół Muzeum w składzie: Kalina Gawlas, Joanna Nalewajko, dr Renata Piątkowska, we współpracy z naukowcami: profesorem Michaelem Steinlaufem, profesorem Markiem Urbańskim, profesorem Marcinem Wodzińskim.

 

1999

Brytyjska firma Event Communications zostaje wybrana na projektanta Wystawy Głównej Muzeum.

 

2000

Firma Event Communications rozpoczyna prace nad programem Wystawy Głównej.

 

2000

 Powstaje logo Muzeum Historii Żydów Polskich oraz foldery informacyjne. Regularnie wydawany jest biuletyn Muzeum.

 

styczeń 2000

Podczas Międzynarodowego Forum o Holokauście w Sztokholmie Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski publicznie wyraża poparcie dla projektu Muzeum.

 

2000-2003

Uzgodniono pierwsze opracowanie programu Wystawy Głównej (Master Plan): wybrano najważniejsze tematy, kluczowe elementy wystawiennicze; pierwszy podział na galerie odpowiadające epokom.

 

29 maja 2001

Twórcy Muzeum otrzymują list ze Stolicy Apostolskiej napisany w imieniu papieża Jana Pawła II przez Pedro Lopez Quintana z watykańskiego Sekretariatu Stanu; w liście papież pozytywnie odnosi się do idei Muzeum i zapewnia o swoim błogosławieństwie.

 

2001

Fundusz byłego rządu RP na uchodźstwie w Londynie – Polonia Aid Foundation Trust – przekazuje dotację na rzecz budowy Muzeum. Z dotacji sfinansowana zostaje współpraca z firmą Event Communications.

 

2001

Ryszard Krauze z Prokom Investments przekazuje środki na rzecz tworzenia Muzeum. Jest to pierwsza dotacja ze strony polskiego biznesu na rzecz Muzeum.

 

2001-2003

Muzeum jest promowane na świecie przy dużym zaangażowaniu zagranicznych komitetów wspierania budowy Muzeum: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Holandii, Izraelu i USA; jednocześnie zbierane są fundusze.

 

18 kwietnia 2002

Odbywa się konferencja zatytułowana „Niezamknięta przeszłość” pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza; biorą w niej udział Prezydent Izraela Shimon Peres; na konferencji ma miejsce prezentacja bieżącego stanu prac nad budową Muzeum. Profesor Władysław Bartoszewski występuje o oficjalne wsparcie projektu Muzeum.

 

grudzień 2002

Profesor Władysław Bartoszewski, prezes Stowarzyszenia Polsko-Izraelskiego, były Minister Spraw Zagranicznych oraz honorowy obywatel państwa Izrael, spotyka się z przedstawicielami żydowskiej społeczności w Nowym Jorku, aby zdobyć ich poparcie na rzecz budowy Muzeum.

 

2002-2006

Międzynarodowe konsultacje programu Wystawy Głównej; jednym ze stałych konsultantów zostaje Barbara Kirshenblatt-Gimblett, profesor na wydziale sztuk performatywnych w Tisch School of Arts , New York University, antropolog kultury, badaczka współczesnego muzealnictwa.

 

kwiecień 2003

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i Prezydent Izraela Moshe Katsav spotykają się w miejscu przyszłego Muzeum w 60. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

 

2003

Polski rząd deklaruje swój finansowy udział w budowie Muzeum.

 

2003

Ewa Junczyk-Ziomecka, dyrektor ds. rozwoju Muzeum oraz prof. Władysław Bartoszewski rozwijają działalność francuskiego Komitetu Wspierania Muzeum; pomoc deklaruje francuska bizneswoman Corinne Evens.

 

2003-2004

Tworzy się i rejestruje Północnoamerykański Komitet Wspierania Budowy Muzeum (North American Council of the Museum of the History of Polish Jews – NAC).

 

2005

Koordynatorką ds. relacji Muzeum z Izraelem zostaje Nili Amit.

 

25 stycznia 2005

Lech Kaczyński – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Waldemar Dąbrowski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i prof. Jerzy Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, podpisują umowę powołującą wspólną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historii Żydów Polskich. Autorami porozumienia są prawnicy – mecenas Roman Rewald z kancelarii Weil, Gotshal&Manges, świadczącej pro bono usługi prawne na rzecz Stowarzyszenia ŻIH i Muzeum, ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – mecenas Wojciech Dziomdziora, ze strony l & Manges, świadczącej pro bono usługi prawne na rzecz Muzeum, istory of Polish jewsMiasta Stołecznego Warszawy – mecenas Marcin Dziurda.

 

9 lutego 2005

Stowarzyszenie ŻIH ogłasza Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny na projekt siedziby Muzeum. Stowarzyszenie powołuje międzynarodowe jury, na którego czele staje architekt Bohdan Paczowski (Luksemburg). Spośród 119 respondentów jury wybiera 11 kandydatów, którzy zostają zaproszeni do udziału w warsztatach oraz do przygotowania projektu konkursowego.

Jury w składzie:

 1. Architekt Bohdan Paczowski, Luksemburg – przewodniczący
 2. Prof. Zvi Efrat, kierownik Szkoły Architektury Akademii Sztuki Bezalel w Jerozolimie
 3. Prof. Kenneth Frampton, Szkoła Architektury Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku
 4. Jerzy Halbersztadt, pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia ŻIH, dyrektor projektu MHŻP
 5. Architekt Ryszard Jurkowski, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Katowice
 6. Architekt Marek Borowski, naczelny architekt miasta Warszawy
 7. Prof. Andrzej Rottermund, przedstawiciel Ministra Kultury RP, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
 8. Prof. Joseph Rykwert, emerytowany profesor Cambrige University i University of Pennsylvania
 9. Architekt Axel Sowa, redaktor naczelny „l’Architecture d’Aujourd’hui”, Paryż
 10. Prof. Feliks Tych, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego

Zastępcy sędziów:

 1. Eleonora Bergman – zastępca dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego
 2. Krzysztof Jaraczewski – konsultant Zarządu Stowarzyszenia ŻIH (prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, obecnie dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku; wnuk Józefa Piłsudskiego)
 3. Edward von Voolen – architekt, kurator Muzeum Żydowskiego w Amsterdamie

 

wiosna 2005

Stowarzyszenie ŻIH wyłania 11 finalistów, którzy zostają poproszeni o przygotowanie projektów:

 1. Andrzej Bulanda, Bulanda & Mucha Architekci + Centrala Grupa Projektowa Polska [04]
 2. David Chipperfield, David Chipperfield Architects, Wielka Brytania [07]
 3. Marek Dunikowski, DDJM Biuro Architektoniczne, Polska [02]
 4. Peter Eisenman, Eisenman Architects, USA [06]
 5. Zvi Hecker, Zvi Hecker Architect, Izrael/Niemcy [08]
 6. Kengo Kuma, Kengo Kuma&Associates, Japonia [03]
 7. Daniel Libeskind, Studio Daniel Libeskind, USA [01]
 8. Rainer Mahlamäki, Architects Landelma& Mahlamäki, Finlandia [11]
 9. Josep Lluis Mateo, MAP Architects, Hiszpania [10]
 10. Jesus Hernandez Mayor, Casanova+Hernandez Architects, Holandia [05]
 11. Gesine Weinmiller, Weinmiller Architekten, Niemcy [09]

 

30 czerwca 2005

Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zwycięża Rainer Mahlamäki, architekt z Finlandii.

 

2005-2008

Tworzony jest depozyt o wartości 20 milionów złotych: w ramach porozumień z partnerami publicznymi zawartymi w 2005 roku, Stowarzyszenie ŻIH zobowiązuje się do wyprodukowania Wystawy Głównej, bądź przekazania kwoty 20 milionów złotych na rzecz produkcji Wystawy. W umowie z 21 lipca 2006 roku Stowarzyszenie ŻIH dodatkowo zobowiązuje się dostarczyć gwarancję bankową na ustaloną wcześniej kwotę 20 milionów złotych. Darczyńcy, którzy ufundowali depozyt to m.in: Wiktor Markowicz, Zygmunt Rolat, Tad Taube, Corinne Evens, Ruth Parasol, Tomek Ulatowski, Ygal Ozechov, Aleksander Goldberg, Maurice Bidermann,  Joseph i Jeanette Neubauer.

 

wiosna 2006

 Północnoamerykański Komitet Wspierania Budowy Muzeum (North American Council of the Museum of the History of Polish Jews - NAC) uzyskuje status prawny 501(c)3, dający możliwość dokonywania odpisów podatkowych. Od tej pory wpłaty na rzecz Muzeum nie są opodatkowane, co stanowi duży atut w staraniach fundraisingowych.

 

kwiecień 2006

Muzeum ogłasza konkurs dla młodych projektantów na tymczasową instalację artystyczną (instalacja ma zaęnkursu na tymczasową instalacje artystyczną odniczącą jury była Anda Rottenberg. powiadać przyszłe Muzeum i pełnić funkcję informacyjną; ma stanąć w przestrzeni, którą w przyszłości zajmie budynek Muzeum). Do konkursu zgłasza się 29 projektów z kilku krajów. Przewodniczącą jury jest Anda Rottenberg. Konkurs organizowany jest we współpracy z Fundacją Bęc Zmiana.

 

1 czerwca 2006

Ogłoszenie zwycięzcy konkursu – zwycięża projekt Ohel polskich architektów z pracowni Centrala Grupa Projektowa (Małgorzata Kuciewicz, Krzysztof Banaszewski, Jakub Szczęsny, współpraca autorska: Dominik Strzelec). Ohel - po hebrajsku namiot - ma szerokie odniesienie w kulturze żydowskiej. Symbolizuje spotkanie. Nawiązuje kształtem do budynku przyszłego Muzeum. Instalacja będzie miejscem prezentacji, dyskusji i działań artystycznych.

 

14 czerwca 2006

podpisanie Apelu do Polskiego Biznesu w siedzibie PKPP Lewiatan, w którym  Polska Rada Przedsiębiorczości wzywa polskie firmy do angażowania się w budowę Muzeum; powołanie Komitetu Rozwoju MHŻP, którego zadaniem jest doradzanie w kontaktach ze środowiskiem biznesu i promowanie idei Muzeum; Członkowie Komitetu: Henryka Bochniarz, Monika Bednarek, Roman Rewald, Krzysztof Rozen, Beata Stelmach, Robert Koński, dr Krzysztof Opawski, Artur Nowakowski, Iwona Büchner oraz Przemysław Aleksander Schmidt (do 2011 r. także Wioletta Rosołowska i Michael Jensen).

 

wrzesień 2006

Muzeum rozpoczyna programy historyczne poświęcone prywatnym historiom polskich Żydów: Program Zbierania Pamiątek Rodzinnych, dwa programy rejestrowania historii mówionej: Polskie Korzenie w Izraelu (Polish Roots in Israel) i Zapisywanie Świata Żydowskiego w Polsce.

 

9 września 2006

Przedstawiciele prezydenta m.st. Warszawy i ministra kultury, naczelny architekt miasta Michał Borowski oraz dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Bogdan Romaniuk, podpisali z Reinerem Mahlamäki umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej budynku. Podpisanie umowy zostało poprzedzone kilkoma miesiącami modyfikowania projektu zgodnie z uwagami ze strony zespołu Muzeum i projektantów Wystawy Głównej. Zgodnie z przyjętą praktyką, studio Lahdelma & Mahlamäki wybrało sobie partnerskie studio architektoniczne po stronie polskiej – Autorską Pracownię Architektury Kuryłowicz & Associates.

 

21 września 2006

Inauguracja Ohelu i działań kulturalnych, które są zwiastunem publicznej, edukacyjnej i kulturotwórczej misji Muzeum.

 

2006

Wiktor Markowicz, w uznaniu dla wizji, wiary i ofiarności finansowej zostaje uhonorowany przez Muzeum tytułem Darczyńcy Założyciela (Founding Benefactor).

 

2006-2007

Opracowanie i ukończenie projektu koncepcyjnego Wystawy Głównej (Scheme Design) przez międzynarodowy zespół naukowców i projektantów z Event Communications.

Zespół naukowy działa pod kierunkiem profesor Barbary Kirshenblatt-Gimblett, w jego skład wchodzą: profesor Hanna Zaremska, profesor Marcin Wodziński, profesor Adam Teller, profesor Samuel D. Kassow, profesor Michael Steinlauf, profesor Barbara Engelking, profesor Jacek Leociak, dr Havi Ben-Sasson, dr Helena Datner, profesor Stanisław Krajewski, Kalina Gawlas, dr Renata Piątkowska, Joanna Fikus, Judyta Pawlak, Zuzanna Schnepf-Kołacz.

 

2006-2007

Muzeum we współpracy ze Stowarzyszeniem ŻIH rozpoczyna realizację programów edukacyjnych, dokumentacyjnych, kulturalnych i publicznych. To m.in. Program Polsko-Izraelskich Spotkań Młodzieży-PIYE, Polscy Sprawiedliwi-Przywracanie Pamięci, Wirtualny Sztetl.

 

26 czerwca 2007

Odbywa się oficjalna uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego Muzeum. W uroczystości udział biorą przedstawiciele najwyższych władz państwowych z Polski i świata, przedstawiciele kościoła katolickiego, darczyńcy i przyjaciele Muzeum.

 

1-2 września 2007

Inauguracja sceny muzycznej MHŻP w Ohelu: festiwal Mizrach poświęcony miejscu muzyki żydowskiej w kulturze współczesnej.

 

październik 2007

Muzeum we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego rozpoczyna projekt Polscy Sprawiedliwi-Przywracanie Pamięci, poświęcony dokumentacji i prezentacji losów polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Projekt ma na celu zapewnienie  im należnego miejsca w zbiorowej pamięci Polaków i świata. W latach 2007-2009 ukazują się trzy albumy poświęcone polskim Sprawiedliwym, a Prezydent RP honoruje kilkudziesięciu polskich Sprawiedliwych wysokimi odznaczeniami państwowymi. Czwarty album wydany jest w 2013 roku pod auspicjami Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Relacje polskich Sprawiedliwych prezentowane są na dwujęzycznym portalu internetowym www.sprawiedliwi.org.pl   

 

12 listopada 2007

Ambasador Niemiec w Polsce Michael H. Gerdts i przewodniczący Stowarzyszenia ŻIH Marian Turski, podpisują umowę dotyczącą przyznania dotacji rządu niemieckiego na rzecz budowy Muzeum. Kwota 5 milionów euro zostaje przeznaczona na przygotowanie Wystawy Głównej oraz techniczne wyposażenie budynku Muzeum.

 

2007-2012

Stowarzyszenie ŻIH gromadzi środki finansowe od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych z kraju i ze świata (Capital Campaign) na realizację procesu tworzenia Wystawy Głównej Muzeum. Wysiłek fundraisingowy Stowarzyszenia ŻIH umożliwia istotne wsparcie Muzeum w zakresie bieżącej działalności programowej.

 

2008

Muzeum organizuje promocyjną wystawę Polin – tysiąc lat historii Żydów polskich. Wiosną wystawa prezentowana jest w Muzeum Diaspory w Tel Awiwie oraz w Muzeum Galicja w Krakowie – w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej.

 

25 czerwca 2008

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, któremu miasto powierzyło kierowanie inwestycją, ogłasza przetarg na budowę Muzeum.

 

24 marca 2009

Pod przewodnictwem Mariana Turskiego powołana zostaje Rada Muzeum Historii Żydów Polskich.

 

30 czerwca 2009

Zaczyna się uroczyste rozpoczęcie budowy Muzeum. Zwycięzcą przetargu na wykonawcę budynku zostaje konsorcjum Polimex-Mostostal.

 

16 lipca 2009

Muzeum uruchamia portal internetowy Wirtualny Sztetl, poświęcony żydowskiej historii lokalnej w Polsce. Nad jego zawartością ukazującej dzieje Żydów w historycznych granicach Polski pracuje kilkudziesięciu pasjonatów historii regionalnej i kultury żydowskiej w całym kraju.

 

21 października 2009

Odbywa się koncert światowej sławy skrzypka Joshuy Bella pt. „Muzyka dla dobrego świata”. To benefis na rzecz Muzeum i największe wydarzenie fundrisingowe w historii projektu. Dochód z koncertu zostaje przeznaczony na wsparcie budowy Wystawy Głównej. Pomysłodawcą i mecenasem wydarzenia jest Zygmunt Rolat.

 

2011

Dobiegają końca prace nad szczegółową dokumentacją wystawienniczą (Detailed design) określającą precyzyjnie strukturę i merytoryczną zawartość Wystawy Głównej.

 

2 września 2011

Firma Nizio Design International zostaje powołana do realizacji Wystawy.

 

2011-2013

Zespół Wystawy Głównej dokonuje ostatecznego wyboru materiałów, tekstów, sposobu wykończenia projektu aranżacji i graficznego opracowania całości Wystawy Głównej.

 

2012-2014

Produkcja Wystawy Głównej MHŻP: gromadzenie materiałów wizualnych; projektowanie grafiki; projektowanie i wdrożenie systemu dla zarządzania sprzętem elektronicznym, zawartością multimedialną i infrastrukturą wystawienniczą; projektowanie, produkcja i wdrożenie zawartości elementów multimedialnych; projektowanie i realizacja scenografii, integracja wszystkich elementów z systemem zarządzania ekspozycją.

 

marzec 2013

Przekazanie budynku Muzeum Historii Żydów Polskich

 

19 kwietnia 2013

Inauguracja działalności Muzeum w nowym budynku. 

1993' 


 1994'


1995' 
 1996'1997'  1998'

1999' 


 2000'2001' 

 2002'

2003'  2004'

2005' 
 2006'2007'  2008'


2009' 
 2010'
2011' 
 2012'2013' 

 2014'