Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Aktualne konkursy

Aktualne konkursy

 

Ogłoszenie wyników konkursu z dn. 1.12.2016 r.  

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłasza wyniki konkursu na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę.

 

Komisja Grantowa rozpatrzyła wnioski grantowe, które wpłynęły w ramach konkursu grantowego z dn. 1 grudnia 2016 roku i zdecydowała o:

 1. przyznaniu grantu Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra na realizację projektu "Hebrajskie litery - kolorowanka dla dzieci" w wysokości 6.000 zł;
 2. przyznaniu grantu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Dobrej na realizację projektu "Uczczenie Żydów dobrskich poprzez budowę lapidarium na żydowskim cmentarzu z tablicą imienną zmarłych i pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta" w wysokości 12.300 zł;
 3. nie przyznaniu grantu firmie Board Advisors sp. z o.o. na realizację projektu "Gwiazda Dawida";
 4. przyznaniu grantu Stowarzyszeniu im. Szymona An-skiego na realizację projektu "Ekspedycja An-skiego we wspomnieniach. Wydanie II części wspomnień Abrahama Rechtmana zawartych w książce Yidishe etnografye un folklor" (książka elektroniczna)” w wysokości 9.000 zł;
 5. nie przyznaniu grantu Radomskiemu Towarzystwu Naukowemu na realizację projektu „Wydanie drukiem publikacji Księga Radomia. Historia zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce";
 6. nie przyznaniu grantu Fundacji Gszarim na realizację projektu „Tłumaczenie na j. angielski książki dotyczącej historii Sokołowa Podlaskiego pt. Tylu szlachetnych ludzi tu mieszkało";
 7. nie przyznaniu grantu Fundacji Pasaże Pamięci na realizację projektu „Publikacja i edycja krytyczna listów z tomaszowskiego getta”;
 8. nie przyznaniu grantu Wydawnictwu ANAGRAM sp. z o.o. na realizację projektu "Niespełnienie - tom wierszy Zuzanny Glinczanki z płytą, w 100-lecie urodzin Poetki”;
 9. przyznaniu grantu Stowarzyszeniu im. J. Karskiego w Kielcach na realizację projektu „Wydanie książki Kieleckie wspomnienia Rafaela Blumenfelda” w wysokości 7.000 zł;
 10. nie przyznaniu grantu Norberitum Wydawnictwo-Drukarnia-Ksiegarnia sp. z o.o. na realizację projektu „Wydanie Książki: Krzysztof Ćwikliński Proces";
 11. przyznaniu grantu Stowarzyszeniu Krotochwile na realizację projektu „Simchat Chajim Festival” w wysokości 12.000 zł;
 12. nie przyznaniu grantu Artpress Wojciech Kasprzycki na realizację projektu „Realizacja filmu dokumentalnego pt. Przechowywanie słowa w reż. Ewy Żmigrodzkiej i Krzysztofa Zwolińskiego”;
 13. przyznaniu grantu Fundacji Shalom na realizację projektu „15. Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz” w wysokości 10.000 zł;
 14. przyznaniu grantu Fundacji Kamera Dawida WJFF.pl na realizację projektu „15. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej (24-30 listopada 2017)” w wysokości 5.000 zł;
 15. przyznaniu grantu Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach na realizację projektu „Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej Yahad - Razem" w wysokości 8.000 zł;
 16. przyznaniu grantu Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. E. Ringelbluma na realizację projektu „Dokumentacja zabytków kultury żydowskiej i miejsc pamięci w Polsce" w wysokosci 12.000 zł;
 17. przyznaniu grantu Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich na realizację projektu „Baza danych z inskrypcji nagrobków cmentarzy żydowskich w Starachowicach" w wysokości 3.000 zł.

 

 

   

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o konkursie z dn. 01.12.2016 r.

1) Regulamin Komisji Grantowej z dn. 5.07.2016 r.

2) Wniosek grantowy - formularz

3) Umowa grantowa - wzór

4) Sprawozdanie - wzór

5) Logotyp Stowarzyszenia do pobrania