Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Aktualne konkursy

Aktualne konkursy

 

Ogłoszenie wyników konkursu

z dnia 30 marca 2017 roku

  

Komisja Grantowa rozpatrzyła wnioski grantowe, które wpłynęły w ramach konkursu grantowego z dn. 30 marca 2017 roku i zdecydowała o:

 1. nie przyznaniu grantu Polskiemu Towarzystwu Studiów Żydowskich na realizację projektu „Wydanie nr 39 i 40 półrocznika Studia Judaica w latach 2017-2018”;
 2. przyznaniu grantu Fundacji Gszarim na realizację projektu „Tłumaczenie księgi pamięci” w wysokości 8.200 zł;
 3. nie przyznaniu grantu Gminie Szumowo na realizację projektu „Odnowienie i rekonstrukcja postumentu pomnika wraz z tablicą pobudowanych w 1975 roku upamiętniających ofiary społeczności żydowskiej w okresie II Wojny Światowej (miejsce pamięci nr 1) oraz zamieszczenie na wspomnianej tablicy dodatkowej informacji w języku polskim i hebrajskim o mordzie na ludności pochodzenia żydowskiego (miejsce pamięci nr 2) w lesie koło Rząśnika niedaleko miejscowości Szumowo”;
 4. nie przyznaniu grantu Agencji Wydawniczej "ARGI" S.C. P. Pacholec, J. Prorok, R. Błaszczak na realizację projektu „Wydanie Przewodnika po żydowskim Wrocławiu Tamary Włodarczyk i Jerzego Kichlera”;
 5. przyznaniu grantu Wydawnictwu Nisza na realizację projektu „Wydanie książki Mordechaja Canina pt. Iber sztejn un sztok – a rajze iber hundert chorew-geworene kehiles in Pojln (Ruiny i zgliszcza – podróż po stu zniszczonych gminach żydowskich w Polsce) w przekładzie prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej z języka jidysz na język polski” w wysokości 12.000 zł;
 6. przyznaniu grantu Fundacji Spichlerz Kultury na realizację projektu „Piąta edycja Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym” w wysokości 3.500 zł;
 7. przyznaniu grantu Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń na realizację projektu „Przywracanie pamięci” w wysokości 3.500 zł;
 8. nie przyznaniu grantu Fundacji Muzyka Odnaleziona na realizację projektu „Kolberg po żydowsku”;
 9. przyznaniu grantu Fundacji Zapomniane na realizację projektu „Upamiętnienie żydowskiego grobu wojennego w Bzurach, gmina Szczuczyn” w wysokości 8.500 zł;
 10. nie przyznaniu grantu Stowarzyszeniu "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego na realizację projektu „Przywracanie wielokulturowej historii Warszawy i Pragi 2017”;
 11. nie przyznaniu grantu Wajda Studio Sp. z o.o. na realizację projektu „Wsparcie realizacji krótkometrażowego filmu dokumentalnego Szklane negatywy w reż. Jana Borowca - dodatkowe dni zdjęciowe, wywołanie filmu na taśmie super 8, wsparcie promocyjne na etapie produkcji”;
 12. nie przyznaniu grantu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację projektu „Organizacja projekcji dokumentu o wygnaniu polskich Żydów z kraju w latach 1956-89 wraz z dyskusją i koncertem”.

 

 Budżet Komiji Grantowej na rok 2017 został wyczerpany. Prosimy o nie składanie wniosków grantowych.

 

   

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o konkursie z dn. 30.03.2017 r.

1) Regulamin Komisji Grantowej z dn. 5.07.2016 r.

2) Wniosek grantowy - formularz

3) Umowa grantowa - wzór

4) Sprawozdanie - wzór

5) Logotyp Stowarzyszenia do pobrania