Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Usługi in kind

Usługi in kind

 

Usługi in-kind

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce korzysta ze wsparcia osób prywatnych oraz firm i instytucji komercyjnych. Obok pomocy finansowej duże znaczenie ma wkład w postaci nieodpłatnego (pro bono) świadczenia usług, oraz pomocy rzeczowej (in kind) w formie wynikającej z profilu działania firm.

 

      ARC Interiors wyposażyło biura Muzeum POLIN w meble oraz wsparło projekt rekonstrukcji dachu synagogi udostępnijąc powierzchnie magazynowe.

 

 

Logotyp Banku BISEBank BISE (obecnie DnB Nord) użyczył swoich przestrzeni biurowych na potrzeby Centrum Edukacyjnego Muzeum POLIN. Dzięki temu, mimo, że budynku jeszcze nie było, możliwa była realizacja edukacyjnych   

              projektów i programów muzeum.

 

 

 

 

Logotyp Dalkia PolskaDalkia Polska, jeden z czołowych usługodawców energetycznych, poza wsparciem finansowym, udzieliła bezpłatnych konsultacji technologicznych w procesie przygotowania studium wykonalności, oszacowania

              kosztów eksploatacyjnych powstającego budynku Muzeum POLIN oraz przy pracach związanych z systemem zarządzania budynkiem BMS.

 

Logotyp kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp.k.Kancelaria DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp.k. wspierała projekt Muzeum POLIN poprzez pomoc prawną w zakresie prawa polskiego oraz w razie potrzeby prawa stanu 

              Nowy Jork. Kancelaria przygotowała   między innymi obszerną opinię na temat udostęniania archiwaliów.

 

 

Logotyp DLA Piper WiaterDLA Piper Wiater doradzało Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w wielu zakresach prawa (m.in. prawo autorskie, dotyczące muzeów i działalności wystawienniczej, prawo stowarzyszeń).

 

 

Logotyp Kancelarii Elżanowski, Cherka i WspólnicyKancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski wsparła projekt poprzez obsługę prawną w zakresie prawidłowej realizacji wystawy stałej Muzeum POLIN.

 

 

Logotyp EMPIKEMPIK udostępnia swoje przestrzenie na wybrane wydarzenia organizowane przez Muzeum POLIN.

 

 

Logotyp kancelarii Gessel

Kancelaria Gessel wspierała projekt Muzeum POLIN w zakresie doradztwa prawnego.

 

 

Logotyp - LOT Polskie Linie LotniczeFirma LOT udzieliła rabatu na przeloty pracowników Muzeum POLIN i był oficjalnym przewoźnikiem programu wymian młodzieżowych wspieranych przez Stowarzyszenie.

 

 

 

          Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa przygotowała na zasadzie pro bono specjalistyczną opinię dotyczącą kwestii podatku od towarów i usług.

 

 

Logotyp MaxData

MaxData przekazała wartościowy sprzęt komputerowy, z którego korzystają pracownicy Muzeum POLIN.

 

 

Logotyp Money.plMoney.pl wsparło kampanię promocyjną koncertu Muzyka dla Dobrego Świata z udziałem Joshuy Bella w 2009 roku.

 

 

Logotyp Sony Music Poland

Sony Music przekazało nieodpłatnie płyty Joshuy Bella na cele promocji koncertu Muzyka dla Dobrego Świata z udziałem Joshuy Bella w 2009 roku.

 

 

Logotyp Tetaru Wielkiego-Opery NarodowejTeatr Wielki-Opera Narodowa przy okazji koncertu Muzyka dla Dobrego Świata z udziałem Joshuy Bella, udostępnił za darmo swoje wnętrza, zapewnił obsługę techniczną oraz honorowy udział orkiestry w koncercie.

 

  

 

Logotyp kancelarii Weil, Gotshal & Manges

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges od kilku lat udziela Muzeum POLIN oraz Stowarzyszeniu porad prawnych na zasadzie pro bono, a Roman Rewald, Partner W,G&M, jest członkiem Komitetu Rozwoju skupiającego osoby ze świata biznesu, którym bliska jest idea i misja muzeum.