Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Sponsoring

Sponsoring

 

Sponsoring

W przypadku finansowania organizowanych lub wspieranych przez Stowarzyszenie ŻIH wydarzeń o charakterze kulturalnym bądź edukacyjnym, możliwe jest z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne zawarcie umowy sponsoringu (w miejsce umowy darowizny), której przedmiotem będzie wzajemna wymiana świadczeń, np. usług reklamowych, w zamian za świadczenia pieniężne lub typu in-kind.