Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Darowizna

Darowizna

 

Darowizny

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia ŻIH dokonuje się poprzez zawarcie, zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego, umowy darowizny na rzecz Stowarzyszenia.

Darowizny są przeznaczane na statutową działalność Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że darowizny celowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele uzgodnione przez Donatora ze Stowarzyszeniem.

Przedmiotem darowizny mogą być:

 1. kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne;
 2. nieruchomości;
 3. papiery wartościowe;
 4. spadki i zapisy;
 5. polisy ubezpieczeniowe;
 6. inne przedmioty majątkowe;
 7. darowizny typu in kind – usługi profesjonalne (np. audyt, doradztwo prawne, obsługa medialna, konsulting).

Umowa darowizny zawiera:

 1. 1. dokładne określenie przedmiotu darowizny i jej wartości;
 2. 2. harmonogram przekazania przedmiotu darowizny;
 3. 3. klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia bądź zachowania w poufności danych Donatora;
 4. 4. klauzulę umożliwiającą swobodne rozporządzanie przedmiotem darowizny przez Stowarzyszenie, a w przypadku darowizn celowych – określenie przeznaczenia przedmiotu darowizny.