Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Dofinansowanie albumu "200-lat Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności"

Dofinansowanie albumu "200-lat Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności"

 

Publikacja ta ma ukazać wielokulturową, przedwojenną stolicę, zintegrowaną wokół działalności dobroczynnej Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Towarzystwo to w roku 2014 obchodziło 200 rocznicę powstania. Jest to organizacja łącząca ludzi różnych kultur, która stała się drogowskazem dla innych instutucji w niesieniu pomocy potrzebujący, niezależnie od ich wyznania.

                   

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 10 000 złotych