Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Dofinansowanie wydania książki "Opoczyńska ksiega pamięci"

Dofinansowanie wydania książki "Opoczyńska ksiega pamięci"

 

"Opoczyńska Księga Pamięci" będzie przekładem z języka hebrajskiego publikacji "Gmina żydowska w Opocznie od najdawniejszych czasów", która ukazała się w Izraelu w 1989 roku. Książka ta będzie prezentowała wspomnienia opoczyńskich Żydów (wraz z licznymi zdjęciami) na tle miasta i regionu. Publikacje będzie można nabyć w Muzeum Regionalnym w Opocznie lub poprzez stronę internetową muzeum.

http://www.muzeumopoczno.pl/ 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 7 000 złotych