Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Dofinansowanie wystawy „Casimiro Eiger, polski Żyd, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej”

Dofinansowanie wystawy „Casimiro Eiger, polski Żyd, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej”

Celem projektu była popularyzacja wiedzy na temat Kazimierza (Casimiro) Eigera, który w Kolumbii uważany jest za "ojca współczesnej sztuki kolumbijskiej". Dzięki wsparciu Stowarzyszenia, udało się przygotować wystawę, która była prezentowana w budynku starego BUW-u na Kampusie UW. Informacje na temat Casimiro Eigera i emigracji polskich Żydów do Ameryki Łacińskiej zostały upowszechnione wśród studentów i pracowników UW, korpusu dyplomatycznego krajów Ameryki Łacińskiej oraz innych osób zainteresowanych.

Prowadozne są rozmowy z osobami zainteresowanymi pokazaniem wystawy w innych jednostkach.

Plakat promocyjny wystawy

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 9 000 złotych