Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant na VII Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej "Yachad-Razem"

Grant na VII Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej "Yachad-Razem"

 

Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej "Yachad-Razem" zrodził się z potrzeby przypomnienia mieszkańcom o wielokulturowości Szczekocin oraz o obecności w tym mieście żydowskiej społeczności, która przed wojną stanowiła 50% jego mieszkańców. Wiekszość Żydów ze Szczekocina została zamordowana w obozie zagłady w Treblince. Festiwal ma na celu ich upamiętnienie, a także propagowanie idei dialogu międzykulturowego i tolerancji.

Po raz pierwszy Festiwal odbył się w 2008 roku. 6 lipca 2014 roku, dzięki wsparciu m.in. Stowarzyszenia ŻIH, miała miesjce VII edycja Festiwalu.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5 000 złotych