Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant dla Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie na realizajcę projektu "Wielokulturowość w szkole"

Grant dla Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie na realizajcę projektu "Wielokulturowość w szkole"

 

Projekt "Wielokulturowość w szkole" ma na celu integrację środowisk róznych kultur poprzez poznanie tradycji, kultury i języka określonej grupy społecznej. Do szkoły uczęszczają dzieci, których rodzice pochodzą z różnych krajów europejskich, azjatyckich i afrykańskich. 

W roku szkolnym 2014/15 prowadzone są systematyczne i otwarte zajecia języka hebrajskiego oraz zajęcia dotyczące tradycji i kultury żydowskiej.

Spodziewanym efektem realizacji projektu jest zaszczepienie postawy szacunku człowieka do człowieka, czyli poszanowania jego odmienności, w tym odmienności kulturowej.

http://www.sp166.waw.pl/ 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 14 000 złotych