Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant na projekt pt. "Popularyzacja historii kibucu Grochów"

Grant na projekt pt. "Popularyzacja historii kibucu Grochów"

Jest to kontynuacja projektu, który został wsparty przez Stowarzyszenie w 2013 roku, Więcej o projekcie: http://szih.org.pl/pl/html/69

W tym etapie realizacji zadania przygotowano angielską oraz hebrajską wersję językową strony internetowej poświęconej historii kibucu. Wydano także broszurę w języku angielskim.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 7 000 złotych