Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant na tłumaczenie pracy doktorskiej zatytułowanej "Rozwój drukarstwa hebrajskiego w Amsterdamie w XVII w. wobec upadku oficyn żydowskich w Rzeczypospolitej - wzajemne powiązania"

Grant na tłumaczenie pracy doktorskiej zatytułowanej "Rozwój drukarstwa hebrajskiego w Amsterdamie w XVII w. wobec upadku oficyn żydowskich w Rzeczypospolitej - wzajemne powiązania"

 

Stowarzyszenie wsparło tłumaczenie na język francuski pracy doktorskiej Pani Magdaleny Bendowskiej zatytułowanej "Rozwój drukarstwa hebrajskiego w Amsterdamie w XVII w. wobec upadku oficyn żydowskich w Rzeczypospolitej - wzajemne powiązania". Praca ta opiera się w dużej mierze na badaniach starych druków hebrajskich i jidyszowych z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego, która zawiera ponad 200 druków amsterdamskich. Doktorat był przygotowywany pod kierunkiem prof. Gideona Koutsa w Ecole Doctorale Pratiques et Theories du Sens, Etudes Juives et Hebraiques - Universite Paris 8.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5 000 złotych