Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant na dofinansowanie publikacji albumu o roboczym tytule „Fotobiografia prof. Mojżesza Schorra”

Grant na dofinansowanie publikacji albumu o roboczym tytule „Fotobiografia prof. Mojżesza Schorra”

 

Ta 200-stronnicowa publikacja - główne przy pomocy materiałów ikonograficznych - przedstawia życie i działalność wybitnego polskiego Żyda, prof. Mojżesza Schorra. Współautorem publikacji jest Maciej Sadowski, wybitny polski grafik, autor i pomysłodawca prezentacji metodą fotobiografii. Publikacja opatrzona będzie wypowiedziami Mojżesza Schorra odnoszącymi się do róznych aspektów jego działalności wpisanych w kontekst historyczny. Materiały źródłowe zostały pozyskane głównie z archiwum rodziny Schorra (izrael, USA) oraz Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Miasta Przemyśla, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Biblioteki Narodowej, Archiwum Senatu Rzeczypospolitej i innych. Publikacja wydawana jest z myślą o popularyzacji postaci Profesora, znakomitej postaci polskiego życia intelektualnego, politycznego i religijnego Polski okresu międzywojennego, ale także jako prekursora wartości realizowanych także przez współczesną społecznoość żydowską, w tym przez Stowarzyszenie ŻIH. Wydanie będzie dwujęzyczne, polsko-angielski.

                                 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5 000 złotych