Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant na wniosek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydanie rocznika naukowego "Narracje o Zagładzie"

Grant na wniosek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydanie rocznika naukowego "Narracje o Zagładzie"

Wydawcą pubikacji jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytu Śląskiego w Katowicach oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. "Narracje o Zagładzie" to rocznik naukowy przedstawiający badania tekstów Zagłady Żydów. Pismo interdyscyplinarne z przewagą dyskursu literaturoznawczego i kulturoznawczego. Celem publikacji jest między innymi stworzenie przestrzeni naukowym wypowiedziom dotyczącym Zagłady Żydów, integrowanie i tworzenie środowiska naukowców, doktorantów i studentów podejmujących wspomnianą problematykę oraz publikowanie przykładów, fragmentów tekstów o Zagładzie niedostępnych polskojęzycznemu czytelnikowi.  

  

  

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 9 000 złotych