Stowarzyszenie Żydowski Instytuk Historyczny w Polsce

Grant na wniosek Uniwersytetu Warszawskiego na dofinasowanie międzynarodowej konferencji naukowej "Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku"

Grant na wniosek Uniwersytetu Warszawskiego na dofinasowanie międzynarodowej konferencji naukowej "Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku"

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Konferencja naukowa
10-12 VI 2015

 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce pogromów Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Konferencja, organizowana w ramach projektu Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku oraz jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, odbędzie się w Warszawie w dniach 10-12 czerwca 2015 roku.

 Dyskusje będą się koncentrowały na następujących zagadnieniach:

  • społeczne i polityczne problemy związane z przebiegiem pogromów i recepcją wiedzy o nich,
  • wpływ pogromów na relacje społeczne i polityczne,
  • refleksja metodologiczna i źródłoznawcza w badaniach nad pogromami,
  • pogromy w literaturze i sztuce – reprezentacje,
  • studia przypadków poszczególnych pogromów.

Interdyscyplinarna refleksja nad tymi zagadnieniami pozwoli nie tylko zaprezentować wyniki prac zespołu badawczego, lecz także rozszerzyć spektrum podjętych problemów.

 Języki konferencji: angielski, polski i rosyjski.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: www.pogromsconference.ihuw.pl

 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 15 000 złotych