Media o wystawie i Muzeum POLIN

New York Times  - artykuł w języku angielskim można przeczytytać online tutaj

Financial Times - artykuł w języku angielskim można przeczytytać online tutaj

Polityka - wywiad z Marianem Turskim można przeczytytać online tutaj

Polityka - artykuł w języku polskim można przeczytytać online tutaj

New Republic - artykuł w języku angielskim można przeczytytać online tutaj