Nie żyje Profesor Feliks Tych

Historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1956-1968 pracował w Instytucie Historii PAN a także w Zakładzie historii ruchu robotniczego przy KC PZPR, skąd w 1987 został usunięty z przyczyn politycznych. Od 1990 wykładał kolejno na uniwersytetach w Getyndze, Darmstadt, Freiburgu, Zentrum für Antisemitismusforschung TU Berlin, Franz-Rosenzweig Professor w Kassel.

Autor pięciu monografii i 26 tomów publikacji źródłowych. Część z nich ukazała się w przekładach zagranicą ( Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Japonia). Autor ponad 300 prac naukowych ogłoszonych w periodykach naukowych oraz edycjach materiałów konferencyjnych w Polsce i za granicą, laureat Austriackiej Nagrody Państwowej 1990.

Od grudnia 1995 do stycznia 2007 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Członek Rady Muzeum Historii Żydów Polskich.

Od 1996 roku zaangażowany w projekt Muzeum Historii Żydów Polskich. Jako przedstawiciel Żydowskiego Instytutu Historycznego i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny uczestniczył aktywnie w opracowaniu naukowego programu Muzeum oraz założeń dla wystawy stałej. Współuczestniczył aktywnie w tworzeniu pierwszej narracji historycznej wystawy.

 

Żonie, synowi oraz najbliższej rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Żydowski Instytut historyczny w Polsce