Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej

Składkę za rok 2015 w wysokości 30 zł oraz ewentualne zaległe składki prosimy o wpłacenie na konto nr: 87 1240 6247 1111 0000 4975 6324 (PEKAO Bank Polski S.A.)

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Tłomackie 3/5

00-090 Warszawa

 W tytule przelewu prosimy o wpisanie: składka członkowska za „imię i nazwisko osoby za którą opłacana jest składka”.

  

UWAGA! Od 9.02.2014 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego