Przewodniczący Stowarzyszenia nowym członkiem Rady Muzeum POLIN

Piotr Wiślicki - Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, został powołany na członka Rady Muzeum wspólną decyzją Założycieli Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rezeprezentowanych przez Minister Kulutry i Dziedzictwa Narodowego Panią Małgorzatę Omilanowską oraz Prezydent Miasta st. Warszawy, Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Piotr Wiślicki funkcję członka Rady zaczął pełnić od 17 lutego.

 

 

Skład Rady Muzeum:

 • prof. Władysław Bartoszewski,
 • Waldemar Dąbrowski,
 • Corinne Evens,
 • Rafał Grupiński,
 • Wiktor Markowicz
 • Małgorzata Niezabitowska,
 • Shana Penn,
 • Zygmunt Rolat,
 • prof. Adam Rotfeld,
 • prof. Henryk Samsonowicz,
 • prof. Bożena Szaynok,
 • prof. Janusz Tazbir,
 • Marian Turski,
 • Piotr Wiślicki,
 • Renata Wiśniewska