Sinfonia Varsovia pod batutą Benjamina Ellina

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Orkiestra Sinfonia Varsovia zapraszają na koncert z cyklu: „Wielcy kompozytorzy: polsko-żydowska kultura muzyczna a dziedzictwo europejskie”. Wiolonczelista Marcel Markowski oraz muzycy orkiestry po dyrekcją Benjamina Ellina zaprezentują utwory wybitnych europejskich kompozytorów, których twórczość miała duży wpływ na kształtowanie się światowej kultury muzycznej. Przypomną postać Mieczysława Weinberga, uważanego za jednego z najbardziej utalentowanych muzycznych twórców XX wieku. Mieczysław Weinberg urodził się w 1919 roku w Warszawie, w rodzinie o tradycjach artystycznych. Jego ojciec był kompozytorem i skrzypkiem, pracował w teatrze żydowskim Scala. Młody Weinberg bardzo szybko objawił wybitny talent muzyczny, w wieku 10 lat już koncertował, a w 1936 roku napisał muzykę do filmu Fredek uszczęśliwia świat. Podczas wojny zginęła jego cała rodzina, zaś jemu we wrześniu 1939 roku udało się przedostać do ZSRR. Na wschodzie kontynuował swoje muzyczne kształcenie. Po ataku Niemiec na ZSRR uciekł z Mińska do Taszkientu. W 1943 dzięki pomocy Dymitra Szostakowicza przeniósł się do Moskwy, gdzie mieszkał do końca życia. Weinberg był niezwykle płodnym artystą. Stworzył ponad 20 symfonii, pisał opery i utwory kameralne, komponował muzykę filmową. W programie: Andrzej Panufnik – Uwertura Tragiczna Mieczysław Weinberg – Koncert wiolonczelowy op. 43 Felix Mendelssohn-Bartholdy – V Symfonia D-dur op. 107 Reformacyjna Wykonawcy: Marcel Markowski – wiolonczela Sinfonia Varsovia Benjamin Ellin – dyrygent Koncert „Wielcy kompozytorzy: polsko-żydowska kultura muzyczna a dziedzictwo europejskie” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.