„Medytacja żydowska. Praktyczny przewodnik” - Aryeh Kaplan

Po raz pierwszy na polskim rynku – książka „Medytacja żydowska. Praktyczny przewodnik” wprowadza w tajniki żydowskiej medytacji, ukazując jej specyfikę i bogactwo. Podaje konkretne wskazówki, dzięki którym możemy stopniowo rozpocząć i rozwijać praktyki medytacyjne, wybierając spośród wielu różnych sposobów medytacji, które od wieków obecne były w różnych nurtach judaizmu.

Warto sięgnąć po tę książkę aby przekonać się, jak można odnaleźć i pogłębić swoje życie duchowe. Takie zagadnienia jak: tradycyjna modlitwa: Amida i Szema jako punkt wyjścia do medytacji, mantra Nachmana z Bracławia, spontaniczna rozmowa z WIEKUISTYM i codzienność przepełniona Jego bliskością, wpływ medytacji na wypełnianie micwot zostały ukazane w przystępny sposób i uzupełnione prostymi ćwiczeniami. Aryeh Kaplan ukazuje ogromny potencjał duchowy tkwiący w religii żydowskiej i uczy jak z niego korzystać.

Duchowe bogactwo medytacji żydowskiej jest niewyczerpane. Znajdą w nim inspirację Żydzi i chrześcijanie, buddyści i muzułmanie, poszukujący i ci, którzy uważają, że nie muszą poszukiwać. Pozwala ono dostrzec we własnej tradycji coś nowego, do tej pory niedostrzeganego, spojrzeć na z pozoru znane rzeczy z zupełnie nowej perspektywy. Medytacja żydowska to niezwykła droga poznawania siebie i zrozumienia innych.

Książka ukazuje się w serii Wydawnictwa Charaktery: Medytacja. Książka dostępna w przedsprzedaży w promocyjnej cenie w księgarni internetowej: www.sklep.charaktery.eu

 

Fragmenty książki:

Większość ważnych tekstów na temat żydowskiej medytacji nigdy nie została opublikowana. Najważniejsze prace dostępne są wyłącznie w formie rękopisów, tkwiących w bibliotekach i muzeach.

Zostały tu przedstawione najbardziej podstawowe formy medytacji żydowskiej, szczególnie te, które omówione są w źródłach głównego nurtu. Nie zakładałem u Czytelnika jakiejkolwiek wiedzy czy to na temat judaizmu, czy medytacji. Mam nadzieję, że książka przynajmniej zapoczątkuje u Czytelników proces zdobywania wglądu w duchowe wymiary żydowskiego dziedzictwa.

Określenie „żydowska medytacja” dla wielu ludzi bywa zaskakujące. Skądinąd dobrze wykształceni Żydzi, włącznie z wieloma rabinami i uczonymi, nie zdają sobie w ogóle sprawy, że coś takiego istnieje. Kiedy pokazuje się im teksty opisujące żydowską medytację, odpowiadają, że rzecz dotyczy ezoterycznych czy okultystycznych zakątków judaizmu i nie ma wiele wspólnego z jego głównym nurtem.

Nie dziwi więc, że wiele współczesnych książek poświęconych medytacji w niewielkim tylko stopniu odnosi się do judaizmu. Choć większość autorów ma świadomość, że obecne są w nim elementy mistyczne, ich analiza ogranicza się zwykle do Kabały albo klasyków chasydyzmu. Większość tekstów o medytacji podkreśla znaczenie praktyk Wschodu, czasem także mówi o medytacji chrześcijańskiej, ale medytacja żydowska jest w nich praktycznie rzecz biorąc pomijana.

 Judaizm stworzył jedną z najważniejszych szkół medytacji . Co więcej, ponieważ judaizm jest religią wschodnią, która przeniosła się na Zachód, jego praktyki medytacyjne mogą okazać się najlepiej dostosowane do zachodniego człowieka. Pomijając wiedzę o tych praktykach, tracimy z pola widzenia ważne ogniwo łączące Wschód i Zachód. Ta wyrwa nabiera jeszcze większego znaczenia w świetle zgromadzonych dowodów na to, że wielcy żydowscy mistycy prowadzili dialog z mistrzami sufizmu, jak również byli zaznajomieni ze szkołami rozwijającymi się w Indiach.

Szereg pokoleń żydowskich przyciągała niegdyś mistyczna tradycja takich grup jak wolnomularze. Dziś wielu Żydów amerykańskich angażuje się we wschodnie praktyki religijne. Szacuje się, że w niektórych aśramach aż 75 procent wszystkich wiernych to Żydzi, a wielu z nich stosuje takie techniki jak medytacja transcendentalna (…) Większość z nich wyraża zakłopotanie tymi praktykami, ale ma poczucie, że korzyści przeważają niebezpieczeństwa. Na pytanie, dlaczego nie szukają tego samego typu przeżyć w judaizmie, odpowiadają podobnie jak mniej zaangażowani religijnie Żydzi: nie zdawali sobie sprawy, że można w nim znaleźć takie doświadczenia.

Aryeh Kaplan