Wywiad z członkiem Zarządu Stowarzyszenia

Nie minęły dwa pokolenia, a często pamięć o historii żydowskich społeczności w polskich miejscowościach została zatarta lub niekiedy wyparta. To, co zbieramy i staramy się zachować, to fragmenty, z których już nigdy nie stworzymy całości. Ale trzeba ocalić to, co jest możliwe – mówi Albert Stankowski, twórca portalu Wirtualny Sztetl, w rozmowie z Jakubem Gołębiewskim.

Historia z kawałków witraża

Gołębiewski J. Stankowski A., Historia z kawałków witraża, „Biuletyn IPN Pamięć.pl” 2005, nr 4(37)/2015, ss. 21-23.

Cały wywiad można przeczytać tutaj