Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Orange Polska, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN zostało uhonorowane Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Mecenasa Kultury. Kandydatura Orange została zgłoszona przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Firma została nagrodzona za wieloletnie wspieranie projektu Muzeum.

 Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się Olga Tokarczuk, Tomasz Kot, Michał Zadara i Krzysztof Globisz. Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Adam Zagajewski.

 Gala wręczenia statuetek z udziałem minister Małgorzaty Omilanowskiej odbyła się 12 maja br. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

 Nagrodę przyznano w kategoriach:

 1. teatr - Michał Zadara, Krzysztof Globisz
 2. film - Tomasz Kot
 3. muzyka - Jacek Kaspszyk
 4. literatura - Olga Tokarczuk
 5. sztuki wizualne - Zbigniew Warpechowski
 6. twórczość ludowa - Janusz Prusinowski
 7. upowszechnianie kultury - Michał Nogaś
 8. taniec - Ewa Wycichowska
 9. ochrona dziedzictwa - Maria Kałamajska - Saeed
 10. całokształt twórczości - Adam Zagajewski
 11. mecenas kultury:
 • Orange Polska SA
 • Wojciech Pawłowski

Doroczna Nagroda Ministra jest przyznawana od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury w uznaniu całokształtu ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

Laureatom, w szczególności Orange Polska ,serdecznie gratulujemy.