Podsumowanie konferencji "Od Ibrahima Ibn Jakuba do Anielewicza 6"

 

W Muzeum POLIN w Warszawie właśnie zakończyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Od Ibrahima ibn Jakuba do Anielewicza 6” (11-14 maja), inaugurująca wystawę stałą muzeum w środowisku naukowym i podsumowująca stan badań nad historią i kulturą polskich Żydów. W konferencji wzięło udział ponad stu znamienitych uczonych zajmujących się tą tematyką, przybyłych z naczelnych ośrodków akademickich w Ameryce, Europie i Izraelu. Podczas konferencji zespół naukowy, który opracowywał wystawę stałą, przedstawił jej główne założenia. Dyskusja wokół tego, co udało się osiągnąć, w połączeniu z prezentacją najnowszych badań historyków pokazała ważne dalsze kierunki rozwoju międzynarodowych studiów żydowskich i wytyczyła rolę Muzeum POLIN oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego w ich inspirowaniu i wspieraniu.

Organizatorami konferencji byli: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny.

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Jej organizacja była możliwa dzięki wsparciu Taube Foundation for Jewish Life & Culture, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie po konferencji:

To był dla mnie zaszczyt i wielka przyjemność zobaczyć w Muzeum tak wielu wybitnych uczonych z całego świata, na tym największym w historii Polski spotkaniu ekspertów od historii polsko-żydowskiej. Jestem bardzo wdzięczny za ich wnikliwe komentarze na temat naszego stanu wiedzy w rozwoju badań oraz niezliczone słowa pochwał dla Muzeum, które słychać było w ciągu ostatnich czterech dni. Nasze Muzeum nie powstałoby bez imponującego rozwoju studiów w dziedzinie polsko-żydowskiej historii w ciągu ostatnich trzech dekad. Teraz możemy przyczynić się do ich dalszego rozwoju, organizując konferencje takie jak ta.

 Dyrektor Muzeum POLIN Dariusz Stola

 

Konferencja „Od Ibrahima Ibn Jakuba do Anielewicza 6”, okazała się być wielkim sukcesem na wszystkich polach. Jeden z moich kolegów opisał program konferencji jako "ucztę intelektualną", którą zresztą była. To największa i najważniejsza konferencja na temat historii żydów polskich, która odbyła się w Polsce. Duża, międzynarodowa grupa naukowców i intelektualistów, zebrała się, aby ocenić stan naszej wiedzy i określić przyszłe kierunki badań. Uczestnicy powtarzali jak bardzo zaszczyceni są, że zostali zaproszeni i jak szczęśliwi, że mogą być w Warszawie. Wielu z nich było u nas po raz pierwszy, byli podekscytowani, że mają okazję odwiedzić Muzeum POLIN i jej nowo otwartą wystawę stałą. Te cztery dni były okazją aby zobaczyć się ze starymi znajomymi, poznać nowych ludzi, oraz zbadać możliwości przyszłej współpracy. Międzynarodowy wymiar tego spotkania zaowocował szeroką gamą opinii i perspektyw. Tysiącletnia historia żydów polskich była omawiana w jednym z najpiękniejszych nowych budynków w Polsce. O wystawie stałej, stworzonej na światowym poziomie dyskutowali przed dużą publicznością wybitni w tej dziedzinie uczeni.

Dyrektor Programowa ds. Wystawy Stałej Prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett

 

Ta międzynarodowa konferencja z udziałem ponad 350 naukowców z dwunastu krajów przebiegła w mobilizującej atmosferze na intensywnych dyskusjach na temat wszystkich aspektów polsko-żydowskiej przeszłości w Muzeum Historii Żydów Polskich. Wszyscy uczestnicy wyrazili podziw dla osiągnięć Muzeum, w szczególności dla wystawy stałej oraz nakreślili program przyszłych badań.

 Główny historyk Muzeum POLIN Prof. Antony Polonsky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Magdalena Starowieyska, Muzeum POLIN