Nowy Zarząd Stowarzyszenia ŻIH

W dniu 31.05 odbyło się Walne Zgromadzenie członków SZIH podsumowujące cztery lata działalności SZIH. Uczestniczyła w nim rekordowa ilość ponad 100 członków Stowarzyszenia. To ponad dwa razy więcej niż 4 lata temu, kiedy wybierano ustępujący właśnie Zarząd. Przedstawiono raporty merytoryczne i finansowe za rok 2014 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (do pobrania poniżej). Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi w składzie: Piotr Wiślicki - przewodniczący, Marian Turski - wiceprzewodniczący, dr August Grabski- sekretarz, Jan Jagielski - skarbnik, prof. Feliks Tych, dr Alina Cała, Albert Stankowski, Piotr Rytka-Zandberg, absolutorium za kadencję (na 92 osoby głosujące 91 głosowało za udzieleniem absolutorium a 1 osoba wstrzymała się od głosu). Ustępującemu Zarządowi gratulujemy świetnego wyniku oraz dziękujemy za 4 lata niezwykle intensywnej pracy. Dziękujemy także Komisji Rewizyjnej w osobach: Alina Skibińska - przewodnicząca, dr Hanna Węgrzynek – wiceprzewodnicząca  i Kalina Gawlas – sekretarz, za nadzór nad prawidłowością działania Stowarzyszenia.

Wybrany został nowy Zarząd i Komisja rewizyjna w składzie:

Zarząd SŻIH:

 1. Piotr Wiślicki
 2. Marian Turski
 3. Jan Jagielski
 4. Michał Majewski
 5. Barbara Kirshenblatt - Gimblett
 6. Krzysztof Rozen
 7. Jan Doktór
 8. Agnieszka Milbrandt

 

Komisja Rewizyjna:

 

 1. Małgorzata Tarnowska
 2. Marek Nowakowski
 3. Michał Martosz

 

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowego Zarządu, podczas którego wyłoniono przewodniczącego Zarządu - Piotra Wiślickiego, wiceprzewodniczącego - Mariana Turskiego, skarbnika - Jana Jagielskiego i sekretarza - Jana Doktóra. 

Również Komisja Rewizyjna odbyła pierwsze posiedzenie, powołując Marka Nowakowskiego na przewodniczącego i Małgorzatę Tarnowską na wiceprzewodniczącą, a Michała Martosza na sekretarza

 

Zdjęcie: Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SŻIH, od lewej: Piotr Wiślicki, Marian Turski, Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Jan Jagielski, Michał Martosz, Michał Majewski, Krzysztof Rozen, Marek Nowakowski, Jan Doktór, Małgorzata Tarnowska.

 

Nowo wybranym członkom obydwu organów władz Stowarzyszenia gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia dziękujemy za liczne przybycie.

Protokół z Walnego Zgromadzenia 31.05.2015 do pobrania 

Sprawozdania z prac za rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014

Prezentacja z działalności merytorycznej SŻIH w 2014 (Sławomir Różański)

Prezentacja z działalości fundraisingowej SŻIH w 2014 (Marta Wróbel)